Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden ondertekent Preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal

Gezonde Leidenaren die lekker in hun vel zetten en jongeren die rookvrij opgroeien. Het zijn de belangrijkste ambities van het Preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal dat op 19 april door veertig partners online werd ondertekend. Ook de Universiteit Leiden zet graag en breed haar expertise in.

Maar liefst veertig partijen spreken met dit akkoord af om zich gezamenlijk in te zetten voor de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Leiden. De partners komen uit het onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties, sportclubs, natuurverenigingen, kinderopvang en het bedrijfsleven. Daarbij werken ze samen met de gemeente en natuurlijk vooral om wie het gaat: de Leidenaren zelf.

Leidse onderzoekers en studenten voerden de afgelopen jaren al via het partnerschap Leren met de stad diverse onderzoeken uit. Zoals naar eenzaamheid onder ouderen en dit jaar hoe het Leidenaren vergaat in coronatijd. De komende jaren zal de universiteit in samenwerking met het LUMC nog meer expertise inzetten op het gebied van gezondheid en leefstijl. Zo zijn er met diverse andere partners plannen voor leefstijlprogramma’s in de wijken, een jaarlijkse inspiratiemarkt en het organiseren van een 'Raad van inwoners'. De partners willen hierbij sleutelfiguren uit de wijken betrekken, zoals inspirerende buurtgenoten van sportclubs en moskeeën, die hun buurt goed kennen.

Veertig partners ondertekenden op 19 april digitaal het Preventieakkoord
Veertig partners ondertekenden op 19 april digitaal het Preventieakkoord

Veel expertise gezondheid, leefstijl en welzijn

College van Bestuur-voorzitter Annetje Ottow, die namens de universiteit tekende, is enthousiast over de deelname. 'Binnen de universiteit is heel veel expertise op het gebied van leefstijl, gezondheid en welzijn. Die willen we graag inzetten in de stad en zoveel mogelijk in overleg met de bewoners die op hun beurt ook onderzoekers helpen aan waardevolle inzichten.' Gezondheidspsycholoog Andrea Evers is een van de betrokken onderzoekers die ook het akkoord ondertekende.

Verbreden bestaande samenwerking

Marleen Damen (wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn) merkt op: ‘We werken aan een stad waar kinderen gezond kunnen opgroeien, jongeren en volwassenen gezond kunnen leven en ouderen lang vitaal kunnen blijven. Met elkaar bouwen we bestaande initiatieven verder uit, starten we nieuwe projecten op en intensiveren en verbreden we bestaande samenwerkingen.’

Ambities

In het Leids preventieakkoord staan vier ambities centraal:

  • Partners werken samen en betrekken inwoners
  • Inwoners van Leiden hebben een gezond gewicht
  • Leidse jeugd groeit rookvrij op
  • Inwoners van Leiden zijn mentaal gezond

Speciale aandacht voor Leiden Noord en Leiden Zuidwest

Deze ambities zijn in het akkoord uitgewerkt in concrete ideeën en acties voor verbetering van de gezondheid en het welzijn van Leidenaren. De focus ligt nu allereerst op de wijken Leiden Noord en Leiden Zuidwest waar relatief veel mensen wonen met gezondheidsproblemen. De ervaringen die in deze wijken worden opgedaan, kunnen vervolgens worden gebruikt in andere delen van de stad.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.