Universiteit Leiden

nl en

Bekijk hoe onderzoek van antropologie studenten kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen

Benieuwd wat studenten antropologie kunnen bijdragen in de praktijk? Zowel tijdens de bachelor als de master doen studenten onderzoek in opdracht van maatschappelijke organisaties in Leiden via Leren met de Stad. Afgelopen week presenteerden zij via een filmpje hun bevindingen op de verschillende onderzoeksvragen. Bekijk hun video’s om meer te leren over de onderzoeken, maatschappelijke problemen en oplossingen in Leiden en wat antropologen daarin kunnen betekenen.

In het derdejaars bachelor vak Personal and Professional Impact (PPI) onderzoeken studenten in groepjes een maatschappelijk vraagstuk. Ze doen dit in opdracht van een publieke organisatie in Leiden. Na afloop van het onderzoek presenteren ze een advies voor de organisatie met daarin aanbevelingen voor het oplossen van het vraagstuk. Hierdoor leren ze over specifieke maatschappelijke kwesties in hun omgeving en ervaren ze hoe ze met hun antropologische kennis en vaardigheden een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Behoefte onderzoek in de Kooi

Veronie Rouschop, Jasmijn Lei, Dionne Brouwer, Mandy Huibregtsen en Sanne Dekker voerden behoefte onderzoek uit om te kijken naar de behoeften van de bewoners van de wijk De Kooi en om te kijken of deze kunnen bijdragen aan de kloof tussen De Kooi en de rest van Leiden.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Eenzaamheid onder jongeren

Bachelorstudenten Fleur Kluin, Lisa Van Rompaey, Mirjam Olsman, Sanne Bruinier en Sarah Bozuwa geven in hun video antwoord op de vraag: Hoe kan Leren met de Stad Leiden Noord bedragen aan het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren tussen de 18 en 27 jaar oud.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Visual Methods en Master specialisatie Policy in Practice

Niet alleen bachelorstudenten van het vak PPI hebben onderzoek gedaan via Leren met de Stad. Voor het derdejaars bachelor vak Visual Methods maakte Marleen Kok een documentaire Woensdag Soepdag. Dit is een film over een wekelijkse soepmiddag georganiseerd door Bewonersvereniging Zwijgers van Noord in de Leidse wijk de Hoven. In haar presentatie voor Leren met Stad gaat ze in gesprek met een van haar respondenten uit haar docu over hoe hij de samenwerking heeft ervaren. Ook masterstudenten van de specialisatie Policy in Practise hebben onderzoek gedaan via dit samenwerkingsverband. Anaïs Feron vertelt over haar onderzoek naar (ex)dakloze jongeren en hoe zij reflecteren op de Leidse jeugdhulpverlening en Dirkje Baris gaat in op wat weerbaarheid betekent voor ouders met een migratieachtergrond.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Leren met de Stad is een Leids platform die samenwerking tussen Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, de gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties stimuleert. Het doel is vraagstukken uit de stad op te lossen, in samenspraak met de bewoners.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.