Universiteit Leiden

nl en

Nog een halfjaar tot Leiden City of Science 2022: hoe staat het ervoor?

Over een halfjaar gaat Leiden City of Science 2022 van start. Rob Zwijnenberg, voorzitter van de Facultaire stuurgroep, licht de plannen toe.

Rob Zwijnenberg: ‘De tijd vliegt en de zomer staat alweer voor de deur, maar dit betekent ook dat over een halfjaar Leiden City of Science 2022 officieel van start zal gaan. De Faculteit Geesteswetenschappen zal met een beduidend aantal interessante en sterke projecten aan dit jaar bijdragen.

Zo zijn er op dit moment collega’s die wandelingen in Leiden organiseren langs plekken van historische, hedendaagse, politieke of culturele betekenis. Er worden projecten rondom tweetaligheid, fotografie en film in Leiden gestart. Er is aandacht voor journalistiek in Leiden en er zijn projecten waarin kunst en wetenschap bij elkaar komen. Een belangrijk element van al deze projecten is dat een interactieve uitwisseling met de Leidse burgers centraal staat. De projecten laten zien hoe geesteswetenschappelijke kennis van belang is voor het leven van alledag, maar ook voor de grote uitdagingen van onze tijd, en – niet minder belangrijk - om toegang te geven tot verrijkende en onthullende kunst, cultuur en wetenschap. In de projecten wordt gezocht naar een wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring die iedereen kan verrassen en waarvan iedereen leert. Geesteswetenschappen kunnen enkel bloeien en groeien in een intensief contact met de samenleving. Daarmee is ook het belang van onze faculteit duidelijk: Leiden City of Science 2022 is voor de geesteswetenschappen een publiek podium om haar maatschappelijke urgentie en relevantie over het voetlicht te brengen.

Blijvende uitwisseling met de stad

Leiden City of Science 2022 is voor onze faculteit ook aanleiding om de uitwisseling met de stad te verduurzamen: hoe kunnen we ook na 2022 met onderwijs- en onderzoeksprojecten een blijvende uitwisseling met de stad bewerkstelligen? We moeten gebruikmaken van het momentum dat we in 2022 creëren om onze aanwezigheid in de stad voor de komende jaren te bestendigen. Voor Leiden 2022 werken we samen met organisaties die al een sterke binding hebben met de stad, zoals Things that Talk, Leren met de Stad en het Leids Preventieakkoord. In de komende tijd willen we deze contacten verdiepen en uitbreiden met het oog op een duurzame aanwezigheid in de stad.

Nieuwe student-assistent

Niet alleen een groot aantal van onze collega’s is op dit moment dus met veel enthousiasme aan het werk om Leiden City of Science 2022 tot een geesteswetenschappelijk succes te maken. Ook wij hebben als facultaire stuurgroep zeker niet stilgezeten. Sterker nog, door de toenemende behoefte aan ondersteuning hebben wij recentelijk ons team uitgebreid met een student-assistent: Sanne van de Haar.

Sanne zal ons onder andere helpen met de organisatie en coördinatie van de communicatie en allerlei leuke projecten. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor alle collega’s en studenten die zich bij ons melden met voorstellen, bijvoorbeeld voor projecten waarin samenwerking met andere faculteiten mogelijk is of waarin een duurzame aanwezigheid van de geesteswetenschappen in de stad wordt bevorderd. Wij staan voor alle ideeën en suggesties open.

Schiet je deze zomer een goed idee te binnen over hoe we dit samen als Faculteit Geesteswetenschappen tot een nog mooier jaar kunnen maken? Neem dan contact met ons op via: FGWleiden2022@hum.leidenuniv.nlMocht je nieuwsgierig geworden zijn naar het algemeen programma van Leiden2022 dan is het uiteraard ook mogelijk om je verder in te lezen op www.leiden2022.nl.'

De facultaire stuurgroep Leiden City of Science 2022 bestaat uit Kitty Zijlmans,  Ariadne Schmidt, Marcel Belderbos, Christine Smittenaar en Rob Zwijnenberg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.