Universiteit Leiden

nl en

Alumna Elisa Loncon Antileo gekozen tot voorzitter grondwetgevende conventie in Chili

In Chili wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe grondwet. Alumna Elisa Loncon Antileo is gekozen tot voorzitter van de grondwetgevende conventie.

De nieuwe constitutionele tekst moet de grondwet van 1980 vervangen, die de voormalige dictator Augusto Pinochet heeft ingesteld. De Chilenen hebben recentelijk 155 leden gekozen die zitting moeten nemen in de grondwetgevende conventie. Loncon is een van de mensen die zich de komende negen tot twaalf maanden gaat bezighouden met de redactie van de nieuwe wet. Zij is bovendien verkozen tot voorzitter van de conventie.

Pleitbezorger van de Mapuchebevolking

Op 14 april 2017 verdedigde Elisa Loncon Antileo in het academiegebouw haar proefschrift getiteld Het creatieve vermogen van de Mapudungun en het ontstaan van neologismen. Daarin analyseerde ze taalkundige vernieuwingsprocessen die de taal van de oorspronkelijke Mapuchebevolking van Chili tegenwoordig doormaakt. Haar promotoren waren professor Willem Adelaar en professor Paula Miranda Herrera van de Universidad Católica de Chile. 

Loncon is nu verbonden aan de Universidad de Santiago de Chile (USACH) waar ze doceert over de taal en de cultuur van de Mapucheinwoners, die ruim tien procent van de Chileense bevolking uitmaken. Ze is ook actief in de bevordering van sociale en culturele rechten van de inheemse bevolkingsgroepen in haar land.

Geschiedenis schrijven

De laatste dagen is de aandacht van de nationale en internationale media gericht op haar persoon. Vaststaat dat ze al geschiedenis heeft geschreven door een beslissende rol te gaan spelen bij de vormgeving van de Chileense samenleving voor de komende jaren. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.