Universiteit Leiden

nl en

Bijeenkomst over alternatieve Humanities Campus: wensen faculteit voorop

Welke gevolgen heeft de nieuwe werkpleknorm? Wat kosten de aanpassingen? En kunnen we het oude pand van de V&D niet gebruiken? De vragen volgden elkaar in rap tempo op tijdens een bijeenkomst met medewerkers van de Faculteit Geesteswetenschappen over de noodzakelijke aanpassingen aan de Humanities Campus, nu de onteigening van het Doelencomplex niet doorgaat. Decaan Mark Rutgers van de faculteit en vice-collegevoorzitter van het College van Bestuur Martijn Ridderbos kwamen uitleg geven en vragen beantwoorden.

Vooral de werkpleknorm kwam regelmatig terug in de deels fysiek en deels online gehouden (hybride) bijeenkomst. Verschillende medewerkers wilden van Mark Rutgers en Ridderbos weten of deze inderdaad teruggaat. De beide bestuurders gaven aan dat deze universitaire norm inderdaad nu ook voor FGW gaat gelden, maar ook dat op dit moment nog niet zeker is hoe dit er in de praktijk zal uitzien. Ridderbos: ‘We gaan de komende tijd samen met de faculteit en de instituten kijken wat de beste aanpak is. Als dit onze beschikbaarheid is, hoe kunnen we die dan het handigst inrichten? Dit kan per instituut en per groep verschillen. Daarbij kijken we ook naar de invloed van thuiswerken. Dat is nadrukkelijk allemaal nog in onderzoek: er ligt nu nog geen alternatief plan.’  

Geen geesteswetenschappen in de oude V&D

Wel is zeker dat er geen andere panden worden aangeworven om de faculteit te huisvesten, zoals dat van de voormalige V&D, zoals sommige medewerkers suggereerden. Ook zal de faculteit niet naar Den Haag verhuizen. Daarvoor is het volgens de bestuurders te zeer van belang dat de faculteit gevestigd blijft in de directe nabijheid van de Universiteitsbibliotheek met haar zo belangrijke collecties voor geesteswetenschappers. ‘We willen daarnaast ook graag bij elkaar zitten om elkaar te ontmoeten. Die ontmoeting, is naast een rustige werkplek, heel belangrijk voor ons’, aldus Rutgers.  

Zo min mogelijk vertraging

De beide bestuurders vinden het belangrijk dat het proces voor een nieuwe Humanities Campus zo min mogelijk vertraging oploopt. Het Lipsius is in 2029 technisch afgeschreven, wat betekent dat er grote investeringen nodig zijn om het daarna in stand te houden. Het heeft dus de voorkeur om de nieuwe campus daarvoor af te ronden. ‘Zolang we blijven praten over de buitenranden van de puzzel – hoeveelheid beschikbare ruimte, kosten en dergelijke – komen we er niet aan toe om de gehele puzzel te leggen’, aldus Ridderbos. ‘Ik stel voor om met elkaar en binnen de kaders die nu vast liggen, te kijken waar de creativiteit kan plaatsvinden en welke mogelijkheden er zijn. Daarbij moeten we ook de samenwerking tussen Vastgoed en de faculteit verstevigen en zal ik zelf ook directer betrokken zijn bij dit project.’ 

Goede werk- en leeromgeving heeft de prioriteit

Zeker is dat er veranderingen in het plan moeten worden doorgevoerd om de Humanities Campus te laten aansluiten bij de nieuwe realiteit. Een veelgehoorde vraag is in hoeverre dit betrekking heeft op de plannen die vooral gunstig zijn voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad Leiden, zoals het groene plein in het oorspronkelijke plan. Meerdere aanwezigen drongen erop aan om allereerst te onderzoeken wat daaraan gewijzigd kon worden, voordat naar de werk- en studieplekken wordt gekeken. Rutgers was het daarmee eens. ‘Wat mij betreft is het faculty first. Een goede wetenschappelijke werk- en leeromgeving moet boven stadsontwikkeling gaan. Tegelijkertijd moeten we in overleg met de gemeente goed kijken wat de beste oplossing is, want het plein is ook een plek om elkaar te ontmoeten en daarmee ook voor ons waardevol.’ 

Verkapte bezuiniging?

Op de vraag of met de alternatieve campus een verkapte bezuiniging wordt doorgevoerd, omdat het budget voor de onteigening van het Doelencomplex buiten het budget voor de campus worden gehouden, was Ridderbos stellig. ‘Dat is niet het geval. Met het gevaar dat ik te technisch word: het bedrag voor de onteigening van het Doelencomplex was een bijzonder budget om de grondwaarde aan te kopen. Daar schrijf je niet op af. Als je dat hele budget zou toevoegen aan het budget voor de bouw van de Humanities Campus, zouden de jaarlijkse afschrijvingskosten sterk oplopen. En dat is een onwenselijke ontwikkeling voor de faculteit. Rutgers: ‘Die extra lasten voor de faculteit zouden weer ten koste kunnen gaan van het personele budget.’ 

Vragen verzamelen

De bijeenkomst werd afgesloten met de verzekering van de bestuurders dat volgende stappen in overleg gaan met de faculteit en haar medewerkers. ‘In de zomer is iets gebeurd – de bewoners wilden niet mee werken, de woningcorporatie stapte uit de samenwerking – wat maakt dat we nu een alternatief plan moeten ontwikkelen’, zegt Rutgers. ‘Daardoor hebben we een pas op de plaats moeten maken, maar dat is geen stop van de consultatie.’ Ridderbos vult aan: ‘De komende drie weken gaan we vragen verzamelen. We gaan ook een plan maken voor de inrichting van het proces om tot een nieuwe campus te komen. Over een aantal weken willen we dit met jullie bespreken, als vervolgstap. Wat mij betreft zien we elkaar dan weer.’ 

In de komende periode zullen we ook via de verschillende gremia zoveel mogelijk medewerkers hierover informeren en betrekken. Ook vindt op donderdag 28 oktober de volgende plenaire hybride bijeenkomst plaats over de alternatieve Humanities Campus in aanwezigheid van decaan Mark Rutgers van de faculteit en vice-voorzitter van het College van Bestuur Martijn Ridderbos. Meld je hiervoor vast aan via hc-info@hum.leidenuniv.nl of later via het online formulier dat nog volgt.

Heb je in de tussentijd vragen? Stuur dan een e-mail naar hc-info@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.