Universiteit Leiden

nl en

NWO beurs van 350.000 voor Wielstra-lab

Ben Wielstra en zijn team hebben een ENW-M-1 beurs ontvangen. De beurs, uitgegeven door NWO, is goed voor een bedrag van 354.000 euro. Onderzoekers van het Instituut Biologie Leiden (IBL) en Naturalis kunnen hiermee hun evolutionair salamanderonderzoek vervolgen.

Open Competitie ENW-M

In de Open Competitie ENW-M kunnen onderzoekers individueel of in samenwerking onderzoeksvoorstellen indienen voor ongebonden, door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Dit financieringsinstrument staat open voor onderzoeksvoorstellen met een vraagstelling in het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde.

Ongelukkige ontwikkeling vanwege een evolutionair foutje

Het onderzoek van Wielstra gaat in op het ‘balanced lethal system’. Daarbij overleven alleen nakomelingen met twee verschillende vormen van een bepaald chromosoom. Nakomelingen die twee keer dezelfde vorm van hun vader en moeder ontvangen, gaan dood. Dat is een enorme verspilling.

De onderzoekers bestuderen ontwikkelende embryo’s en hun genen tegelijkertijd, om uit te vinden wat er nu precies mis gaat in de onfortuinlijke embryo’s. Met deze informatie hopen ze dichter bij een oplossing te komen van het mysterie hoe zoiets contra-intuïtiefs als een balanced lethal system kan evolueren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.