Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe vakbondsvertegenwoordiger van de FNV stelt zich voor

De Universiteit Leiden heeft met Thecla Meyknecht weer een FNV-vertegenwoordiger. Medewerkers kunnen bij haar terecht met vragen over en problemen op de werkvloer. ‘Alle managers zouden een gerichte opleiding moeten krijgen, waar ze leren trots te zijn op hun menselijk kapitaal.’

Thecla Meyknecht werkt twee dagen per week als FNV-vertegenwoordiger. Daarnaast ondersteunt ze twee dagen in de week de examencommissie van de opleiding BioFarmaceutische Wetenschappen. Nu werkt ze (nog) voornamelijk thuis maar ze kan beschikken over kantoorruimte in het Van Steenisgebouw (Archeologie en Milieuwetenschappen).

Wat kun je betekenen voor de medewerkers?

‘Alle medewerkers kunnen bij mij aankloppen, maar we maken wel onderscheid tussen medewerkers die lid zijn van vakbond FNV en medewerkers die dat niet zijn. Bij niet-leden beperk ik me tot een kort adviesgesprek. De hulp aan leden gaat veel verder. We bespreken mogelijke stappen en ik kan meegaan naar een lastig gesprek. Daarnaast hebben we ook kundige juristen en advocaten in dienst die we, als dat nodig is, kunnen inschakelen.‘

’Ik ben nog maar net in deze baan gestart. In november begin ik bij de FNV aan mijn opleiding tot consulent. Daar leer ik alles over de rechtspositie van universitaire medewerkers en de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst-red.) Nederlandse universiteiten. Als ik in januari examen heb gedaan ben ik bevoegd om formeel als FNV-consulent op te treden. Tot dan beperk ik me bij iedereen tot adviesgesprekken, waarbij ik een beroep kan doen op consulenten van andere universiteiten. Met hen vorm ik echt een team.’

'Iedereen kan bij mij aankloppen voor advies maar voor leden staan alle faciliteiten, zoals juridische hulp, open.'

Hebt je een vakbondshart?

‘Ja, dat kun je wel stellen. Ik kan niet tegen onrecht. Als ik dat zie, wil ik er liefst mijn klauwen in zetten. Als het mezelf op het werk betreft houd ik zeker mijn mond niet, ik maak het meteen bespreekbaar. Daar kan ik dan best scherp in zijn. Op de werkvloer houd ik er niet van als er vanuit machtsverhoudingen wordt gewerkt. Ik ga altijd uit van samenwerking. In mijn tientallen jaren werkervaring heb ik grote verschillen gezien. Goede leidinggevenden waarderen hun menselijk kapitaal. Voor ik bij de universiteit kwam heb ik dertig jaar als directiesecretaresse gewerkt en zeven jaar als projectleider, vaak met heel goede managers en directeuren.’

Week van de Werkdruk
In november organiseert de FNV in LDE-verband de Week van de Werkdruk. De FNV vakbondsfunctionarissen van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmusuniversiteit houden voorafgaand daaraan een enquête onder de medewerkers in de ondersteunende functies. Die betreft hun takenpakket in relatie tot de officiële functiebeschrijving in het systeem van Universitaire Functie Ordening (UFO) van de Vereniging van Universiteiten VSNU. Die treedt namens de universiteiten als werkgever op. In de Week van de Werkdruk organiseert de FNV een webinar en bijeenkomsten volgens het model van College Tour, waarin telkens een bepaald aspect van het werk aan bod komt. Er komen diverse deskundigen van de universiteit aan het woord, een FNV-er geeft een introductie en de medewerkers kunnen vragen stellen aan de deskundige.
Meer informatie volgt

Hoe komt het dat je buiten de universiteit vaker goede leidinggevenden trof?

‘Ik leg de lat hoog. Ik denk dat een oorzaak is dat bij de universiteit mensen zoals hoogleraren leidinggevende functies krijgen, terwijl ze daar niet voor opgeleid zijn. Goede wetenschappers zijn niet automatisch ook goede leidinggevenden. Dat je tot de besten op je vakgebied hoort, helpt natuurlijk ook niet altijd om je als dienstbaar leidinggevende ten opzichte van je mensen op te stellen. Ik juich toe dat de universiteit druk bezig is het leidinggeven te professionaliseren, maar dat proces is nog bezig. Iedereen die leiding geeft, ook het middenmanagement, moet daarvoor worden opgeleid, vind ik, waarbij je als leidinggevende leert hoe je met respect je mensen kunt aansturen, eerder in samenwerking dan in hiërarchie. Ook moeten ze leren welke rechtspositionele stappen ze wel en niet zomaar kunnen zetten. Voor het onderwijs hebben we de Basis- en de Seniorkwalificatie Onderwijs, zoiets zou er voor leidinggevenden ook moeten zijn. Ook zij verdienen steun om hun werk goed te kunnen uitvoeren, vandaar dat training essentieel is.’

'Als ik onrecht zie, wil ik daar mijn klauwen in zetten.'

Het aantal vakbondsleden neemt af, terwijl de vakbonden wel steeds met de VSNU onderhandelen over een goede CAO…

‘Ja, dat is heel jammer. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat de CAO die de bonden afsluiten geldt voor de hele sector, dus ook voor niet-leden. Die profiteren mee van de resultaten zoals loonsverhoging, vergoedingen en meer dan 20 dagen verlof. Bij de universiteiten is dat ook zo. De FNV – en de andere bonden – doen dus heel veel voor hen waar ze zich waarschijnlijk niet eens van bewust zijn. Mensen realiseren zich, denk ik, ook te weinig hoeveel ze kunnen hebben aan het lidmaatschap van de vakbond. Het gaat niet alleen om juridische hulp, je kunt bijvoorbeeld ook loopbaanadvies krijgen en cursussen volgen voor zachte prijzen. Gelukkig hebben we bij de universiteit honderden vakbondsleden. Ik hoop dat medewerkers die nog geen lid zijn zich aanmelden bij een vakbond, want samen staan we sterk. Hoe groter de groep, des te meer invloed je kunt uitoefenen op de CAO. En leden kunnen instemming geven in de onderhandeling voor de CAO. Dat geldt voor alle functieniveaus. Het lidmaatschap van de FNV is betaalbaar en heeft echt meerwaarde.'

Thecla Meyknecht is te bereiken via
FNVOverheid@Leidenuniv.nl
06 112 733 31

Wat kan de FNV voor je betekenen?

  • Een goede CAO voor de universiteiten
  • Altijd hulp bij een (opdoemend) arbeidsconflict
  • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
  • Direct advies bij vragen over je werk en je inkomen
  • Belastingservice
  • Korting met je ledenpas
  • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
  • Invloed op je arbeidsvoorwaarden

Word lid

Tekst: Corine Hendriks
Beeld: André van Haasteren

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.