Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe website sectorplan Rechtsgeleerdheid

Alles wat zich afspeelt binnen het Sectorplan Rechtsgeleerdheid is vanaf nu te vinden op een nieuwe website. Op deze site vind je meer informatie over de plannen van de deelnemende faculteiten en wat de ontwikkelingen zijn binnen de afgesproken speerpunten.

 In het Sectorplan Rechtsgeleerdheid spreken alle Nederlandse rechtenfaculteiten met elkaar af hoe ze komende jaren met elkaar samenwerken en investeren. Er zijn 5 speerpunten waarbinnen verschillende faculteiten samenwerken. Aan de twee speerpunten ‘Vergroten en versterken van de aanwas van jonge onderzoekers’ en ‘Diversiteit/Inclusie’ hebben alle faculteiten zich verbonden.

De Leidse rechtenfaculteit neemt deel aan de speerpunten Empirical Legal Studies en Conflict Oplossende Instituties.

Het sectorplan Rechtsgeleerdheid is vastgesteld door de Raad van Decanen. De plannen worden gefinancierd door het Ministerie van OCW

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.