Universiteit Leiden

nl en

Andrew Littlejohn ontvangt Hunt Postdoctoral Fellowship

Dr. Andrew Littlejohn ontvangt de Hunt Postdoctoral Fellowship van de Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. De beurs financiert jonge onderzoekers bij het schrijven en publicieren van monografieën die de ontwikkeling van de antropologie beïnvloeden.

Met behulp van deze beurs zal Andrew Littlejohn het manuscript van zijn boek 'After the Flood: Ecologizing Safety in Post-Tsunami Japan' afmaken. Wereldwijd zijn steeds meer regeringen bezig om aan oceanen grenzende steden en dorpen te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. After the Flood onderzoekt een kernparadox van dergelijke inspanningen: hoe veiligheidsinfrastructuren - de sociale werelden - die ze beweren te beschermen, juist kunnen ondermijnen. Het boek is gebaseerd op 18 maanden etnografisch onderzoek in Minamisanriku: een stad in het noordoosten van Japan die werd verwoest door de tsunami van 2011. Door te onderzoeken waarom en hoe sommige overlevenden zich na de ramp verzetten tegen nieuwe vormen van bescherming, laat het boek zien hoe modernistische pogingen om de zee tegen te houden slecht passen in een tijd waarin de grenzen tussen het menselijke en niet-menselijk aan het afbrokkelen zijn, zowel materieel als conceptueel. Bewoners hebben andere alternatieven van ecologische veiligheid voorgesteld. Door over deze voorstellen na te denken wordt betoogd dat er ook manieren zijn van 'ecologische veiligheid die meer gericht zijn op het loskoppelen van de tweedeling.

Hunt Postdoctoral Fellowships (beurzen voor postdoctoraal onderzoek) verlenen tot 40.000 dollar steun voor het schrijven van reeds voltooid onderzoek. De beurs wordt toegekend aan beginnende onderzoekers, die vaak niet over de nodige tijd en middelen beschikken om hun werk te publiceren. Kandidaten mogen niet meer dan tien jaar gepromoveerd zijn, rekening houdend met perioden van zorg, en moeten een doctoraat in antropologie of een gelijkwaardig gebied hebben. Jaarlijks worden maximaal acht Hunt Postdoctoral Fellowships toegekend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.