Universiteit Leiden

nl en

Verkennend onderzoek naar rol en positie OM bij EU-samenwerking in strafzaken

Het onderzoek sluit aan bij de bestaande samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht binnen het onderzoeksproject Conflictoplossende Instituties.

In opdracht van het WODC hebben Jannemieke Ouwerkerk, Kelly Pitcher, Jan Crijns en Jeroen ten Voorde, samen met de Nijmeegse onderzoeker Sjarai Lestrade onderzoek verricht naar de rol en positie van het OM als justitiële autoriteit in Europees strafrecht. Het onderzoek sluit aan bij de bestaande samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen (en de Universiteit Utrecht) binnen Conflictoplossende Instituties.  

De huidige rol en positie van het Openbaar Ministerie bij EU-samenwerking in strafzaken voldoet niet aan de vereisten die het Hof van Justitie van de EU in zijn rechtspraak heeft gesteld. Daarom mag het OM – voorlopig – niet meer beslissen over de uitvaardiging en uitvoering van Europese aanhoudingsbevelen (EAB's). 

De onderzoekers constateren dat de meest duurzame oplossing is om de beslissingen in handen van de rechter te leggen of de rechter beslissingen van het OM te laten beoordelen, vooral omdat EAB's een forse inbreuk op de vrijheid van individuen met zich mee kunnen brengen. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor de verdere discussie over de rol en de positie van het OM bij de EU-samenwerking in strafzaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.