Universiteit Leiden

nl en

Wimar Bolhuis chief economist bij onderzoeksbureau Ecorys

Als chief economist zal Bolhuis onderzoek doen naar actuele economische thema’s. Naast deze functie blijft hij actief als docent bij de afdeling Economie.

Wimar Bolhuis

Met meer dan 500 economen en adviseurs is Ecorys een internationaal leidend onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in sociaaleconomische en ruimtelijke vraagstukken. Bij Ecorys NL, voorheen het Nederlands Economisch Instituut, werken ruim 100 onderzoekers en adviseurs op de twee vestigingen in Rotterdam en Amsterdam.

Het bureau is blij met de komst van Bolhuis, die er sinds 1 november 2021 werkzaam is. 'De kennis en ervaring die Wimar in de afgelopen jaren heeft opgedaan, sluiten naadloos aan bij het brede kennisveld waarin Ecorys actief is. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren het werk voor onze klanten en onze rol bij de huidige maatschappelijke uitdagingen verder vergroten', schrijft het bureau op zijn website.

Expertise

'Ecorys is een vooraanstaand economisch onderzoek- en adviesbureau dat uitmuntend werk doet op grote maatschappelijke vraagstukken', zegt Bolhuis over zijn nieuwe werkgever. 'De expertise van de medewerkers is breed, het inhoudelijke niveau hoog en de adviezen hebben een grote beleidsimpact. Ik ben verheugd hier te mogen gaan werken en deze functie te kunnen combineren met mijn aanstelling bij de Universiteit Leiden.'

Wimar Bolhuis is afgestudeerd als econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog. In 2018 promoveerde hij op het manuscript ‘Van Woord tot Akkoord; Een analyse van de partijkeuzes in CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden, 1986-2017’. Eerder werkte hij bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën, bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid als politiek assistent van de staatssecretaris en bij de Sociaal-Economische Raad als plaatsvervangend directeur sociale zaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.