Universiteit Leiden

nl en

Meijers versterkt zich met subsidieadviseur Martine van Trigt

Externe financiering van onderzoek is steeds belangrijker. Hierbij is goede ondersteuning bij de acquisitie van onderzoekssubsidies onmisbaar. Het team van de stafdienst onderzoek Meijers, belast met de organisatie en kwaliteitszorg van ons facultaire onderzoek, is per december versterkt met een subsidie-adviseur, Martine van Trigt. Zij zal onderzoekers ondersteunen bij het aanvragen van onderzoekssubsidies.

Martine van Trigt

Martine van Trigt werkte eerder bij het T.M.C. Asser Instituut, instituut voor internationaal en Europees recht, en daarvoor bij de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Haar expertise bestaat uit het adviseren over (internationale) subsidieaanvragen, het schrijven en editen van onderzoeksvoorstellen op het gebied van (internationaal) recht, en het vinden van externe financiering. Zij heeft ook veel ervaring met project management van extern gefinancierde projecten. Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zal zij onderzoekers adviseren en ondersteunen bij het voorbereiden en indienen van (succesvolle!) subsidieaanvragen.

Het Meijers werd eerder dit jaar al versterkt met een data steward, Mareike Boom. Zij is voor onderzoekers de contactpersoon voor datamanagement en adviseert hen in alle fases van het onderzoek: van projectvoorstel met datamanagementparagraaf en kosten voor datamanagement tot afronding van een onderzoek en archivering van de data.

De komst van een subsidie-adviseur en data steward, beiden ‘in-house’, sluit aan bij de facultaire ambitie om meer in te zetten op extern gefinancierd (tweede en derde geldstroom) onderzoek.

Martine is alle werkdagen bereikbaar op researchsupport@law.leidenuniv.nl.

Meer informatie over de stafdienst onderzoek is hier te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.