Universiteit Leiden

nl en

Wat besprak het faculteitsbestuur?

In de bestuursvergaderingen van oktober en november 2021 heeft het Faculteitsbestuur de volgende punten besproken:

Julie Külsen (assessor) , Ton Liefaard (portefeuillehouder onderwijs en vice-decaan), Joanne v.d. Leun (decaan), Mirjam Sombroek-van Doorm (portefeuillehouder bedrijfsvoering) en Stefaan Van den Bogaert (portefeuillehouder onderzoek en vice-decaan)

In de verslagen o.a. het volgende onderwerp aan bod: 

12 oktober:

 • Faculteitsreglement

 • Quick reference card hybride werken

 • Sectorplannen

26 oktober:

 • Proctorino

 • Facultaire minoren 2022-2023

 • Opleidingscommissies advanced master opleidingen

 • Podcast FdR

2 november:

 • Terugblik bachelordagen

 • Herijking huisvesting

9 november:

 • OLC-benoemingen

 • Midterm advanced master opleidingen

 • Nieuwe CAO

 • Hybride werken

 • NPO-gelden

Zie verder het verslag rechtsboven op deze webpagina.

Medewerkers kunnen de openbare verslagen van het faculteitsbestuur vinden op de J-schijf: J:\departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.