Universiteit Leiden

nl en

Kwetsbaarheden en stigma’s bij kinderen van ouders in gewelddadige extremistische netwerken

Vijf vragen over PREPARE, het nieuwe onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door de EU en geleid wordt door Joana Cook. Cook is universitair docent terrorisme en politiek geweld aan het Institute of Security and Global Affairs en hoofdonderzoeker van PREPARE.

Joana Cook

Kun je de doelstellingen van PREPARE omschrijven?

Joanna Cook: ‘PREPARE staat voor ‘Promoting Collaborative Policies of Inclusion Relating to Children of Far Right and Islamist Parents in Western Europa.’ PREPARE houdt zich bezig met het identificeren van de unieke kwetsbaarheden en stigma’s waar kinderen die uit gewelddadig extremistische familieomstandigheden (extreem-rechts of jihadistisch) komen mee te maken krijgen. Kinderen in zulke omstandigheden kunnen betrokken zijn bij een vorm van multi-actor veiligheidsinterventies waarbij verschillende instanties betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld maar zeker niet beperkt tot, de politie, maatschappelijk werk of gezondheidsdiensten. 
PREPARE wil deze professionals helpen om meer inzicht te krijgen in deze stigma’s en kwetsbaarheden en hoe ze het best met deze gemeenschappen kunnen omgaan en hen kunnen ondersteunen op een dusdanige manier dat de behoefte van het kind centraal staan. Aangezien dit een precair onderwerp is hebben we een divers samengestelde projectadviesraad in het leven geroepen, een ethische adviseur en een genderadviseur aangesteld, en hebben we een genderanalyse uitgevoerd. Mensenrechten en rule-of-law overwegingen zijn inherent in elke stap van het project.’

Hoe zijn jullie van plan om deze ontwikkeling van een nieuw, uniek Child Vulnerability and Intervention Tool aan te pakken?

Cook: ‘We maken gebruik van vier bronnen bij het ontwikkelen van deze tool voor practitioners. Ten eerste, een omvangrijke literatuurreview waarin een beroep gedaan wordt op verschillende gerelateerde academische vakgebieden om in kaart te brengen welke kwetsbaarheden en stigma’s relevant zijn en welke impact die kunnen hebben op het welzijn van het kind. Ten tweede zullen we onderzoeken wat de stand van zaken is binnen bestaande programma’s gericht op interventies voor kinderen in deze situaties in onze zes focuslanden door middel van een review van lopende cases om te zien wat wel werkt en wat niet. Ten derde, zullen we interviews houden met de belangrijkste stakeholders die kunnen ingaan op verschillende aspecten van dit onderzoeksproject om er zeker van te zijn dat het de huidige werkelijkheid en beperkingen reflecteert. Belangrijk om te vermelden is dat het hier ook mensen onder vallen die rechtstreeks in aanraking komen met dit soort interventies, zoals volwassen familieleden of leden van de betrokken gemeenschappen. Tenslotte, zullen we twee workshops organiseren waarin practitioners en andere experts ons zullen helpen om onze bevindingen te verfijnen en onze tool en bijbehorende training verder te ontwikkelen.'

Hoe zullen de taken verdeeld worden tussen de vijf partners?

Cook: ‘Bij PREPARE staat samenwerking centraal, met doorlopende feedback, ondersteuning, en betrokkenheid van alle partners, om er zeker van te zijn dat de omvangrijke expertise en ervaring van ons onderzoeksteam geïntegreerd is in elke stap van het onderzoek. De Universiteit Leiden zal het complete management en de oplevering van het PREPARE project (Work Package 1) overzien. De hoofdonderzoeker van PREPARE zal ook vanuit de Universiteit Leiden opereren en met input en bijdrages van ICCT en TNO het voortouw nemen in het updaten van de geavanceerde literatuurreview en stakeholder interviews (WP2).  TNO neemt het voortouw bij het ontwikkelen van de Child Vulnerability and Intervention Tool, daarbij geassisteerd door ICCT en Ertzaintza, onze wethandhavingsintantiepartner (WP3). Trilateral Research staat aan het hoofd van het ontwikkelen van de bijbehorende trainingsmodule ondersteund door Erzaintza en TNO (WP4). Tenslotte, zal Trilateral verantwoordelijk zijn voor het publiceren van, de communicatie rond en de exploitatie van PREPARE met input van alle partners (WP5).'

Hoeveel geld is er beschikbaar gesteld voor het totale project? En hoeveel voor ISGA in bijzonder?

Cook: ‘Voor dit project is een budget beschikbaar van ongeveer € 815.000, waarvan ongeveer € 240.000 is toegewezen aan de Universiteit Leiden.'

Aan welke eisen moet het project voor jou voldoen om succesvol te zijn?

Cook: ‘Naast het succesvol opleveren van alle project output en deliverables, zal PREPARE voor mij een succes zijn als we up-to-date en hedendaagse kennis vanuit het vakgebied kunnen aanleveren, gecombineerd met praktische training en een tool waarmee we practitioners in dit vakgebied op de meest effectieve manier kunnen ondersteunen, en daarmee uiteindelijk ook het welzijn van kinderen in deze unieke en complexe omstandigheden. Daarnaast hoop ik dat we op de lange termijn een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen en aanpakken van deze unieke stigma’s en kwetsbaarheden die kinderen in deze omstandigheden kunnen tegenkomen.’

Meer informatie (in het Engels) over dit project lees je hier.

 

Dr. Joanna Cook is afgestudeerd aan het King's College Londen waar zij ook haar masterdiploma behaalde. Zij promoveerde vervolgens aan the Department of War Studies (BA University of Regina) in Canada. Haar onderzoek richt zich met name op vrouwen die betrokken zijn bij gewelddadig extremisme, het tegengaan van gewelddadig extremisme en methodes voor het tegengaan van gewelddadig extremisme.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.