Universiteit Leiden

nl en

De dag van Jasper

Jasper Knoester startte op 1 januari als onze nieuwe decaan. Hoe gaat het met hem, wat doet hij precies en hoe ziet zijn dag eruit? In elke nieuwsbrief geeft Jasper een inkijkje in zijn leven als decaan.

‘Sectorplannen zijn een duw in de rug voor onze faculteit’

Woensdag 16 maart

‘Vandaag werk ik vanuit Groningen en zit ik al om acht uur in de ochtend in een Teams-overleg van de UNL-commissie Sectorplannen. UNL is de nieuwe naam van VSNU, de koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten.

In deze landelijke commissie Sectorplannen zit uit elk van de vier wetenschapsdomeinen (Bèta, Techniek, Social Sciences and Humanities en Medisch) een vertegenwoordiger. Verder zitten er twee rectoren in, waaronder onze eigen Hester Bijl. De commissie overlegt wekelijks om afstemming te bereiken over een nieuwe serie sectorplannen.

Sectorplannen. Het klinkt niet zo spannend, maar het is een van mijn favoriete onderwerpen

Sectorplannen. Het klinkt niet zo spannend, maar het is een van mijn favoriete onderwerpen. Sectorplannen kunnen namelijk sterke impulsen geven aan universiteiten. Binnen de bètadisciplines bestaan ze al meer dan 10 jaar en hebben ze hun succes bewezen. Per discipline spreken we op landelijk niveau af wat de zwaartepunten zijn op het gebied van onderwijs en onderzoek. En we maken afspraken over bijvoorbeeld studenteninstroom, de groei per discipline en de genderverdeling van de staf.

Er is een groeiende belangstelling om voor meer disciplines sectorplannen te maken. Het regeerakkoord geeft daar ruimte voor, de minister lijkt erachter te staan, maar het finale besluit moet nog vallen. Daarom blijft overleg van belang. We spreken deze ochtend over samenwerking over de grenzen van de wetenschapsdomeinen heen, over communicatie en over de verdeling van het beschikbare geld.

Sinds 2019 hebben we sectorplannen voor wiskunde, informatica, scheikunde en natuurkunde, wat voor onze faculteit een extra budget 3,7 miljoen euro per jaar betekent. Komende week leggen we de midterm-verantwoording af over hoe we deze middelen tot nu toe besteed hebben. Een belangrijk moment dat ik met de betrokken wetenschappelijk directeuren met vertrouwen tegemoet zie.

Afgelopen jaar is door velen hard gewerkt om ook sectorplannen voor te bereiden voor de disciplines aard- en milieuwetenschappen, astronomie, biologie en farmaceutische wetenschappen. Er ligt nu een mooie basis voor versterking van deze disciplines, wat ook voor onze faculteit weer goed nieuws zal zijn!

Deze sectorplannen kennen een nieuwe dimensie. Er komen namelijk afspraken in te staan om met deze vier bèta-disciplines aan interdisciplinaire thema’s te werken. De komende weken wachten we in spanning af welk besluit de politiek hierover neemt. De landelijk inspanningen, gecoördineerd door UNL, en de waardering bij OCW voor het instrument stemmen mij optimistisch.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.