Universiteit Leiden

nl en

Subsidie Fonds Staatsman Thorbecke voor Karwan Fatah-Black en Lauren Lauret

Karwan Fatah-Black ontvangt subsidie van het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke voor zijn onderzoek 'Het Huis van Thorbecke in de koloniën'. Met leden van een onderzoeksteam, waaronder ook universitair docent Lauren Lauret, gaat hij onderzoek doen naar naar de oorsprong van de koloniale burgerschapsvormen, hoe deze werden bepaald en wat daarvan de postkoloniale gevolgen zijn.

Over het onderzoek

Tegenwoordig beschouwen we het als vanzelfsprekend dat er in het verleden verschil was tussen de rechten en plichten van Nederlandse burgers en die van koloniale onderdanen. Bij de grondwetsherziening van 1848 beoogde Thorbecke echter een uniform burgerschapsmodel. De uiteindelijke grondwet liet desalniettemin ruimte voor verschillen tussen de praktische invulling van burgerschap in Nederland en koloniaal burgerschap in de Aziatische en Caribische contexten. Karwan Fatah-Black, Lauren Lauret en hun team zullen een studie uitvoeren naar de oorsprong van de koloniale burgerschapsvormen, hoe deze werden bepaald en wat daarvan de postkoloniale gevolgen zijn.

Over het Fonds Staatsman Thorbecke

Het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke heeft als doel de kennis omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), staatsman en grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie, te bevorderen. Een schenking en de nalatenschap van Willem Thorbecke (1920-2014), achterkleinzoon van Johan Rudolf Thorbecke, vormen het vermogen van het fonds.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.