Universiteit Leiden

nl en

Sylvana Simons geeft Annie Romein-Verschoorlezing

Elk jaar organiseert de Universiteit Leiden op of rond Internationale Vrouwendag, 8 maart, de Annie Romein-Verschoorlezing. Dit jaar wordt de lezing verzorgd door Sylvana Simons, partijleider van BIJ1 en namens die partij Tweede Kamerlid en fractievoorzitter. Wat betekent Internationale vrouwendag voor haar en tegen welke uitdagingen loopt zij aan als vrouw van kleur in de Nederlandse politiek?

De Annie Romein-Verschoorlezing wordt dit jaar gehouden op 11 maart. Per mail beantwoordde Simons alvast een aantal vragen over vrouwenemancipatie.

8 maart is Internationale vrouwendag, wat betekent deze dag voor u?

‘Op deze dag staan we wereldwijd stil bij de positie van vrouwen in zowel sociaal, maatschappelijk en economisch opzicht. Helaas is deze dag nog steeds broodnodig omdat we zien dat vrouwen in al deze domeinen nog steeds te maken hebben met structurele onderschatting, achterstelling en onveiligheid.’ 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor vrouwenemancipatie in de toekomst? 

‘Wat mij betreft: mannen. Zolang zij nog de meeste plekken bezetten waar de institutionele structuren worden ontworpen en bekrachtigd, zijn zij aan zet. Door solidair te zijn, onderwerpen te prioriteren en actief plaats te maken. Maar het gaat natuurlijk verder dan ‘mannen’. Het gaat om de patriarchale overtuigingen en structuren waarvan overigens ook regelmatig vrouwen hoorndrager zijn.’ 

Waar hoopt u op als het gaat om vrouwenemancipatie? 

‘Ik hoop dat mannen emanciperen zodat zij de vrouwenemancipatie niet langer hinderen.’

Wat zijn de uitdagingen die u tegenkomt als vrouw van kleur in de Nederlandse politiek?

Ik ben een wegbereider en de uitdaging daarbij is altijd dat je dus iets nieuws doet. Nieuwe dingen doen en een voorbeeld zijn brengt ongelooflijke verantwoordelijkheid met zich mee. Ik sta mezelf en anderen dus weinig fouten toe. Ik ben me ervan bewust dat alle ogen op me gericht zijn, zowel van mede- als tegenstanders. Daarnaast opereer ik in een omgeving die nooit geleerd heeft met vrouwen zoals ik om te gaan. De standaardreactie is dan weerstand, soms onverbloemd mysoginoir en racistisch. 

Wat moet er gebeuren om die uitdagingen in de toekomst weg te nemen?

‘Er zullen meer Sylvana’s moeten opstaan en hun plek claimen. En niet alleen in de politiek. We hebben overal meer vrouwen van kleur, of beter gezegd: niet-witte-hetero-mannen nodig. In de wetenschap, de journalistiek, maatschappelijk middenveld, bij vakbonden, et cetera.’ 

U krijgt bedreigingen en haat via social media over u heen. Waar komt dat vandaan en is er iets aan te doen om het te laten stoppen? 

Ik breng een duidelijke, maar ongemakkelijke boodschap en ik behoor tot (een) groep(en) van wie het min of meer algemeen geaccepteerd is om te marginaliseren: vrouw, zwart. Mijn boodschap wordt vaak geridiculiseerd totdat een witte hetero man hetzelfde zegt.’

‘Het heeft geholpen dat ik in 2018 aangiften heb gedaan die tot enkele veroordelingen leidden. Sindsdien neemt het iets af. Sinds ik in de Kamer actief ben krijg ik ook veel berichten van mensen die ‘sorry’ zeggen. Zij ontdekken dat de politiek van BIJ1 er ook voor hen is.’ 

Ondanks de haat blijft u actief op social media. Waarom is dat?

‘Sociale media zijn voor politici een belangrijke en effectieve manier om contact met de achterban te onderhouden. Ik laat me dat niet ontnemen door pestkoppen.’ 

Aanmelden voor de lezing

Sylvana Simons geeft dit jaar de hoofdlezing tijdens de Annie Romein-Verschoorlezing. Zoals ieder jaar zal een referent in een korte presentatie reflecteren op de hoofdlezing. Deze reflectie wordt gebracht door Aafke Romeijn, muzikant, journalist en schrijver.

Aanmelden

Foto: Victor Reinier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.