Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden ondertekent Amnesty-manifest tegen seksueel geweld

De Universiteit Leiden heeft op 10 maart het Amnesty International-manifest ‘Let’s talk about YES’ ondertekend. Daarmee belooft de universiteit zich in te zetten voor het voorkomen van seksueel geweld. Ook worden er maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de universiteit zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en instemming.

Rector Hester Bijl stond tijdens de bijeenkomst stil bij het schokkend aantal studenten dat met seksueel geweld te maken krijgt. ‘Als universiteit moeten we een rol spelen bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is geen plek voor seksuele activiteit zonder instemming. Er is geen plek voor seksuele intimidatie. Seksueel geweld wordt niet getolereerd.’

Bijl prees de studenten die aandacht vragen voor dit onderwerp en het bespreekbaar maken. ‘Wij ontwikkelen een actieplan om seksueel geweld te bestrijden en gaan meer doen om onacceptabel gedrag tegen te gaan. Daarbij erkennen we dat de input van de studentengemeenschap essentieel is.’ Het creëren van een veilige omgeving voor iedereen wil de universiteit dan ook gezamenlijk oppakken, als gemeenschap van zowel studenten als medewerkers.

Schokkende cijfers

De aanwezige activisten van Amnesty, veelal studenten, benadrukten de noodzaak van het manifest. Uit onderzoek in opdracht van de mensenrechtenorganisatie blijkt dat 64 procent van de Nederlandse studenten niet weet waar ze seksueel geweld moeten melden binnen hun onderwijsinstelling. 11 procent van de vrouwelijke studenten krijgt te maken met verkrachting tijdens hun studietijd. Bij mannen is dit 1 procent.

Tijdens de bijeenkomst kondigde Jasper Bitter, beleidsmedewerker van Studenten- en Onderwijszaken, een aantal acties aan die de universiteit gaat ondernemen om seksueel geweld te voorkomen en de communicatie rondom dit onderwerp te verbeteren. Bitter: ‘Wij willen het bewustzijn over consent en seksueel geweld op verschillende manieren vergroten.’ Er komt een webpagina met informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag en waar studenten heen kunnen voor steun en hulp.

Ook organiseert de universiteit in samenwerking met Our Bodies Our Voice workshops voor studenten en studentenorganisaties en wordt ingezet op het bevorderen van de deskundigheid van medewerkers. In samenwerking met de regionale afdeling van Slachtofferhulp Nederland komen er lotgenotengroepen voor studenten. Met een postercampagne en een theatervoorstelling door studenten wordt het bewustzijn over dit onderwerp vergroot en wil de universiteit het bespreekbaar maken. Een feedback group helpt de organisatie om op te halen waar onder studenten behoefte aan is en de plannen verder te verbeteren. Bitter: ‘Een cultuurverandering vergt meerdere jaren en met het ondertekenen van het manifest zetten we een belangrijke stap in de goede richting.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.