Universiteit Leiden

nl en

Kinderen met autisme hadden positieve schoolervaring tijdens pandemie

Geen enkel kind met autisme is hetzelfde en dus reageerden ook deze kinderen ieder op hun eigen manier op de coronapandemie. Als er naar de groep als geheel wordt gekeken, namen de problemen die deze groep kinderen voor corona liet zien af tijdens de pandemie. Zo werd online onderwijs als prettig ervaren. Ook ondervonden veel kinderen met autisme minder druk van lange schooldagen. Hun ouders bemerkten tevens een positieve ontwikkeling door minder verplichtingen.

De afgelopen twee jaar heeft corona een grote rol gespeeld in ieders leven. Wetenschappers van Universiteit Leiden en het Nederlands Autisme Register (NAR) onderzochten wat de impact van corona was op het emotionele welzijn van kinderen met autisme. Veel kinderen met autisme vinden plotselinge veranderingen niet prettig. Daardoor zouden de lockdowns mogelijk een negatieve invloed hebben op hun welzijn. Ondervonden zij enkel negatieve gevolgen of hadden de lockdowns ook voordelen? Zo waren de straten en de winkels rustiger en waren er minder drukke sociale activiteiten. Bloeiden kinderen misschien wel op, omdat ze minder overprikkeld werden door hun omgeving?

In hoeverre de omgeving van autistische kinderen meespeelt in de mate waarin zij problemen ervaren, is lastig te bepalen. De omgeving kan niet zomaar drastisch veranderd worden om dit te onderzoeken. De coronapandemie bood een unieke kans om wel onderzoek te doen naar de rol van de omgeving, want de omgeving veranderde voor iedereen, ook voor kinderen met autisme. 

Over het onderzoek

Binnen het NAR wordt de levensloop van mensen met autisme sinds 2014 gevolgd. Voor de pandemie waren er daarom al gegevens over het welzijn van autistische kinderen bekend. Door deze gegevens te combineren met nieuwe gegevens die tijdens de lockdowns werden verzameld, konden er uitspraken gedaan worden over verschillen in welzijn voor en tijdens de pandemie. Net na de eerste lockdown in 2020 rapporteerden ouders van autistische kinderen over het welzijn van hun kind. In november 2020, het begin van de tweede lockdown, vond de tweede meting plaats.

Vaak hebben kinderen met autisme baat bij structuur en duidelijkheid. Door de coronamaatregelen, zoals zoveel mogelijk thuisblijven en afstand houden, werd er tijdens de pandemie veel structuur en duidelijkheid geboden: iedereen kreeg namelijk dezelfde gedragsrichtlijnen. Mogelijk hadden deze gevolgen dus een positief effect op autistische kinderen. 

Uiteraard is geen enkel kind met autisme hetzelfde en dus reageerden kinderen op hun eigen manier op de coronapandemie. De kinderen konden aan de hand van de hoeveelheid problemen die zij tijdens verschillende metingen ervoeren, worden ingedeeld in verschillende groepen. Iedere groep liet een uniek gedragspatroon zien over de tijd van vóór corona, gedurende de eerste en de tweede lockdown. Hoewel alle groepen een ander verloop hadden, lieten de meeste groepen kinderen een afname in problemen zien. Die kinderen gedijden dus goed in de situatie die de lockdowns creëerden, ondanks de hevige veranderingen die lockdowns met zich meebrengen.

Positieve schoolervaring

Er waren ook kinderen die geen verandering lieten zien over de tijd en dus stabiel bleven. Er was bovendien één groep kinderen die een toename in problemen liet zien. Dit was een groep die volledig uit jongens bestond met gemiddeld genomen een relatief hoog intelligentieniveau. Voor deze jongens was de coronapandemie een lastige periode. Toch hadden zij ook baat bij sommige gevolgen van de pandemie. Zo vonden zij het online onderwijs prettig en ze ervoeren minder druk van lange schooldagen door het afstandsleren. Volgens hun ouders lieten deze jongens ook een positieve ontwikkeling zien, omdat ze minder verplichtingen hadden.

Naast de daling in welzijn, kwamen de schoolervaringen van deze jongens dus wel overeen met andere kinderen in het onderzoek. Veel kinderen vonden het online onderwijs namelijk prettig en ervoeren minder druk van lange schooldagen. Ook hun ouders bemerkten een positieve ontwikkeling door minder verplichtingen en dit nam zelfs toe in de tweede lockdown. 

De resultaten van deze studie bieden heldere aanknopingspunten voor het onderwijs en de begeleiding van kinderen met autisme na de pandemie en zullen gepresenteerd worden op de jaarlijkse bijeenkomst van de International Society for Autism Research (INSAR) ››

2 april - 9 april: Autismeweek 2022

2 april: World Autism Awareness Day en start van de Autismeweek van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het thema is grenzen. 
NVA Autismeweek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.