Universiteit Leiden

nl en

Het facultaire visie- en strategieplan: het belang van de gemeenschap

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het visie- en strategieplan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen: een manifest van onze speerpunten en ‘een pamflet voor verandering’, volgens decaan Paul Wouters en bestuurssecretaris Jordi Kerkum. Binnenkort wordt het facultaire gesprek over onze gezamenlijke toekomst voortgezet. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Decaan Paul Wouters
Bestuurssecretaris Jordi Kerkum

‘De FSW heeft een nieuw visie- en strategieplan nodig,’ aldus Wouters. ‘Op basis van dit document bouwen we met elkaar verder aan een solide én solidaire kennisgemeenschap voor de sociale wetenschappen en bepalen we de uitgangspunten voor onze keuzes in de komende jaren.’

Een veilige en diverse kennisgemeenschap

Een van de kernpunten in het visie- en strategieplan is sociale veiligheid, diversiteit en inclusie. Daarbij wordt er niet alleen gekeken vanuit de wetenschappelijke invalshoek, maar ook naar onze facultaire gemeenschap: hoe willen we met elkaar omgaan en met elkaar samenwerken?

'Als we relevant willen blijven, moeten we putten uit alle bronnen die de wereld te bieden heeft. Dat betekent ook: de mensen in huis hebben die dat representeren.'

‘Als we relevant willen blijven, moeten we putten uit alle bronnen die de wereld te bieden heeft. Dat betekent ook: de mensen in huis hebben die dat representeren,’ zegt Wouters. ‘En als we dat willen, moet dat in een omgeving zijn waarin dat prettig gaat en veilig kan. Dat vraagt om een bepaald soort leiderschap, met oog voor diversiteit en inclusie, die alle bijdragen aan de wetenschap erkent en waardeert,’ vult Kerkum aan.

Interdisciplinariteit

Wouters noemt twee redenen waarom interdisciplinariteit een steeds belangrijker aandachtspunt wordt: ‘Wetenschappelijke problemen zijn complexer geworden. Bovendien willen we sociaal-maatschappelijke problemen verlichten en bijdragen aan oplossingen. Door beide trends is het noodzakelijk om vanuit meerdere perspectieven een onderwerp aan te vliegen.’

‘Uiteindelijk zal de helft van sociaalwetenschappelijk onderzoek interdisciplinair zijn,’ voorspelt Wouters. ‘Dat is niet iets wat we top-down vanuit het faculteitsbestuur opleggen, maar een ontwikkeling die al gaande is. Met het facultaire visie- en strategieplan willen we dat proces zichtbaar maken, versnellen en faciliteren.’

Het visie- en strategieproces van de FSW

Al in 2019 is het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw visie- en strategieplan voor de FSW, vertelt Kerkum. Dertien werkgroepen gingen aan de slag met de onderwerpen die in het plan terug moesten komen. In 2020 is er ontzettend veel werk verzet op dat gebied, maar in 2021 vertraagde het proces, mede door de coronacrisis. Inmiddels wordt er weer flink gas gegeven.

'Een tastbare optekening van waar wij met elkaar voor staan en waar we de komende jaren heen willen.'

Schrijversteams uit alle hoeken van de FSW, die inhoudelijk ingevoerd zijn in de diverse onderwerpen, zijn nu aan het werk. Met hun bijdragen wordt de zogenaamde ‘wascoschets’ opgesteld, een 80%-versie van het plan. Iedereen in de kennisgemeenschap van de FSW wordt uitgenodigd om feedback te geven over deze versie. ‘Het is belangrijk dat iedereen meepraat over het plan en zich erin herkent,’ aldus Kerkum. ‘Zo wordt het een tastbare optekening van waar wij met elkaar voor staan en waar we de komende jaren heen willen.’

Het doel is om het visie- en strategieplan bij de opening van het academisch jaar 2022-2023 officieel te presenteren.

Save the date: praat mee over het visie- en strategieplan

Op 22 april 2022 ontvang je een e-mail met de ‘wascoschets’ en een uitnodiging om bij te dragen. Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, dus houd de datum vrij als je wilt meepraten. Let op: je moet je hiervoor aanmelden!

Bijeenkomst voor doelgroep Datum en tijdstip Locatie
Universitair (hoofd)docenten, hoogleraren

Dinsdag 10 mei 2022
12:00 – 13:30

Centrale hal van Pieter de la Courtgebouw
Studenten Dinsdag 10 mei 2022
17:00 – 18:30
Centrale hal van Pieter de la Courtgebouw
Open inloop Woensdag 11 mei 2022
17:00 – 18:00
Online
Ondersteunend en beheerspersoneel Donderdag 12 mei 2022
12:00 – 13:30
Centrale hal van Pieter de la Courtgebouw
Promovendi, postdocs, docenten, onderzoeksmedewerkers Donderdag 12 mei 2022
17:00 – 18:00
Online

Beeld: Suédy Mauricio
Tekst: Emma Knapper

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.