Universiteit Leiden

nl en

KNAW Thorbecke-beurs toegekend aan Luuk van Middelaar en Vestert Borger

Recent hebben Luuk van Middelaar en Vestert Borger, beiden verbonden aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden, een onderzoeksbeurs ontvangen uit het Fonds Staatsman Thorbecke van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Dit fonds heeft als doel de kennis omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), staatsman en grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie, te bevorderen.

Van Middelaar en Borger ontvangen de beurs voor hun project ‘Het spel van de Europese constitutie: Aantekeningen bij de Unie, en haar woordvoerders, stelsel en fundament’. Het project onderzoekt de ongekende transformatie die het Europese statenverband waarvan Nederland deel uitmaakt de afgelopen jaren heeft ondergaan. Terwijl de Europese Unie zich vanouds verlaat op het recht, volstaat dit niet langer om noodsituaties als de eurocrisis, vluchtelingencrisis of de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden. Zulke gebeurtenissen nopen tot initiatief, improvisatie en publieke overtuigingskracht. Dat zijn eigenschappen kenmerkend voor politiek handelingsvermogen die Europa tot voor kort ontbeerde. Nu dit vermogen door opeenvolgende crises tot wasdom komt, verandert de Unie van aard, kracht en aanspraak. Daarbij is de band tussen haar oude constitutionele zelfbeeld en feitelijk handelingsvermogen verbroken. In de geest van Thorbecke tracht het project deze band te herstellen door de aard en dynamiek van de constitutie van de Unie te duiden en zo bij te dragen aan het debat over de toekomst van Europa.

Van Middelaar en Borger zullen het project, dat zal uitmonden in een boek en enkele publieksessays, uitvoeren tussen september 2022 en augustus 2026. Borger zal daarbij optreden als projectleider.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.