Universiteit Leiden

nl en

Speckmann prijs 2022 voor Simay Çetin, Nova Folkersma, Marta Mas Castella, Iris Molenaar en Emma van der Plas

Alumna Simay Çetin heeft de Speckmann prijs gewonnen voor haar masterscriptie 'Interpreting Culture through Embodied Practice: An anthropological study of sexuality between Dutch Women with Turkish Migrant backgrounds'. Nova Folkersma, Marta Mas Castella, Iris Molenaar and Emma van der Plas kregen de bachelor prijs voor hun Fieldwork NL verslag: 'Butter Brea en griene tsiis wat'datnet sizze kin in gjin oprjochte Fries.” De Speckmann-prijs wordt toegekend aan het beste veldwerkverslag voor etnografisch veldwerk. De uitreiking vond plaats op 5 april 2022.

Boven verwachting

De jury, bestaande uit Metje Postma en Andrew Littlejohn, prees Simay Çetin voor haar uitstekende veldwerk dat alle verwachtingen van een Master thesis overtreft. Naast uitgebreide interviews met Turks-Nederlandse vrouwen, geworven via datingsites en sollicitaties nam Çetin ook deel aan online discussies op diverse social mediaplatforms. Naast methodologische verfijning, toont het resulterende proefschrift veel oog voor de ethische gevoeligheid van het onderzoek en in het licht daarvan de noodzakelijke keuzes om haar deelnemers te beschermen.

Seksualiteit in multiculturele contexten

In haar uitstekende proefschrift laat Çetin de kracht van etnografie zien door algemeen aanvaarde ideeën te toetsen en nieuw licht te werpen op fundamentele maatschappelijke kwesties. Çetin onderzocht hoe jonge Nederlandse vrouwen van Turkse (en Egyptische) afkomst onderhandelen over hun seksualiteit en seksuele activiteit in een multiculturele context en laat zien hoe vrouwen beslissen over (eerste) seksuele ervaringen en bijbehorende gevoelens, en hoe ze hun eigen seksuele identiteit verkennen en hierover onderhandelen met ouders en vrienden. In januari won Simay Çetin ook de FSW Master’s Thesis Prize 2021.

Aanbevelingen voor integratie immigranten

Çetin heeft al aanbevelingen gedaan op een conferentie waar ze haar bevindingen presenteerde. Haar werk biedt een belangrijk tegenwicht voor bestaande normatieve uitingen over integratie van immigranten en concrete suggesties om jonge vrouwen te helpen om te gaan met een minderheidservaring door toegang tot uitgebreide seksuele voorlichting van mensen met seksuele ervaring.

Taal en identiteit

Het Fieldwork NL rapport 'Butter Brea en griene tsiis wat'datnet sizze kin in gjin oprjochte Fries', geschreven door bachelor studenten Nova Folkersma, Marta Mas Castella, Iris Molenaar en Emma van der Plas laat zien hoe het gebruik en behoud van de Friese taal betrekking heeft op discussies over en ervaringen van de Friese identiteit binnen de hedendaagse 'Nederlandse' context. Het onderzoekt ​​ook hoe taal verweven is met andere aspecten van het Friese sociale en culturele leven die noodzakelijk zijn om als een "echte Fries" te worden beschouwd.

Van de acht verslagen in de race voor de Speckmann prijs voldeed het winnende verslag als enige aan alle criteria voor een excellent onderzoeksrapport. De jury: ‘We waren erg blij verrast door de diepgang van het onderzoek, de uitgebreide data, de uitstekende kwaliteit van de argumentatie en het verdiepende verhaal dat de auteurs produceerden.’

De studenten richtten zich niet alleen op taal, maar ook op de relatie met en positionering ten opzichte van andere culturele kenmerken die hun deelnemers als Fries identificeerden. Voorbeelden zijn de trots en gehechtheid aan Friesland als provincie, specifieke kenmerken en ervaringen van de Friezen als volk en het idee van de Friese identiteit zelf. Het onderzoek laat ook zien hoe zelf-geïdentificeerde Friezen, als leden van een bedreigde taalgroep, sympathie en begrip delen voor andere minderheidstaalgroepen en werken aan het behoud van hun taal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.