Universiteit Leiden

nl en

Bouw alternatieve Humanities Campus is haalbaar

De Universiteit Leiden kan binnen haar beschikbare eigen grond een alternatieve Humanities Campus bouwen op de huidige locatie in de stad. Dit is de conclusie van een haalbaarheidsstudie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden schrijft dit in een brief aan de gemeenteraad.

De universiteit heeft de mogelijkheden onderzocht voor een campus voor de Faculteit Geesteswetenschappen waarbij de woningen aan de Doelengracht blijven staan en de universiteit een kleiner bouwprogramma realiseert. 

Nieuw onderwijsgebouw

De universiteit is blij met de uitkomsten van de studie. De essentie is dat het huidige Reuvensgebouw groter wordt en daarmee een onderwijsgebouw voor studenten kan worden. In de plaats van het huidige Lipsiusgebouw dat wordt gesloopt, komt een kleiner gebouw, Lipsius Zuid. Dit Lipsius-Zuidgebouw wordt een centraal studentenvoorzieningengebouw aan het plein met onder meer informatiefuncties en balies voor studenten. 

Prettige werkomgeving

De hele Humanities Campus krijgt ongeveer 5.500 vierkante meter minder vloeroppervlak ten opzichte van de eerdere plannen. Er komt geen studentenhuisvesting meer op het terrein. Daarnaast komt er minder kantoorruimte beschikbaar. Er wordt een nieuwe prettige werkomgeving gecreëerd, waar werkplekken op een andere manier worden gebruikt, waardoor minder kantoorruimte nodig is. De verwachting is ook dat medewerkers voor een deel hybride blijven werken na de coronacrisis. 

Centraal groen plein

Een centraal groen stadsplein, grenzend aan het Reuvens en Lipsius-Zuid, wordt onderdeel van de Singelparkroute. Bezoekers, medewerkers en studenten van de universiteit, gebruikers van het Singelpark en inwoners van Leiden kunnen hier verblijven en elkaar ontmoeten. 

Reuvens en Lipsius Zuid / KCAP Architects&Planners

Stedenbouwkundig plan

Vanwege deze nieuwe keuzes en inzichten moet het eerder vastgestelde stedenbouwkundig plan op een paar punten worden aangepast. Het gaat dan bijvoorbeeld om beperkte aanpassingen van bouwvolumes en hoogtes. Er wordt samen met een ervaren externe partner een participatieplan uitgevoerd dat is getoetst door het college van B&W. De universiteit start een participatietraject waarin zij de komende maanden met de gemeente en betrokkenen in de stad in gesprek gaat. De universiteit organiseert voor de zomer een eerste bijeenkomst. Zij zal omwonenden, ondernemers in het gebied en andere belanghebbenden hiervoor uitnodigen. De universiteit streeft ernaar om in 2029 de nieuwe Humanities Campus in gebruik te kunnen nemen.  

Open karakter

Martijn Ridderbos, vicevoorzitter van het college van bestuur van de universiteit: “We hebben erg ons best gedaan om een nieuw programma samen te stellen dat als uitgangspunt kan dienen voor een aangepast stedenbouwkundig plan, binnen de kaders. De campus biedt in dit nieuwe ontwerp de functies die nodig zijn voor het hoogwaardige onderzoek en onderwijs van de Faculteit Geesteswetenschappen. Het open karakter van de gebouwen zal verdere samenwerking met de verschillende partners bevorderen.We kijken uit naar een nieuwe campus met ruimte voor een stadspark waar medewerkers, studenten en stadsbewoners elkaar kunnen ontmoeten en prettig kunnen verblijven.” 

Helderheid proces

De gemeente is verheugd dat de Universiteit Leiden de planvorming voor een alternatieve Humanities Campus met behoud van het Doelencomplex concreet heeft opgepakt en hiermee helderheid geeft over het te doorlopen proces en de volgende stappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.