Universiteit Leiden

nl en

Research Conference Instituut Bestuurskunde

Donderdag 2 juni vond bij Beeld en Geluid in Den Haag de onderzoeksconferentie voor het wetenschappelijk personeel van het Instituut Bestuurskunde plaats. Het doel van de conferentie was om het lopende onderzoek dat plaatsvindt bij Bestuurskunde te laten zien en om de mogelijke potentie voor wetenschappelijke samenwerking binnen het instituut te onderzoeken.

Vanwege corona is er afgelopen twee jaar weinig gelegenheid geweest om bij elkaar te komen. Deze conferentie was een goed moment voor wetenschappelijk personeel om elkaar weer in den lijve te ontmoeten en om tegelijkertijd kennis te maken met nieuwe medewerkers die gedurende de afgelopen twee jaar bij het instituut zijn komen werken. De conferentie was opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bestond uit presentaties en discussies over lopend (gepubliceerd) onderzoek en tijdens het tweede deel werden er brainstormsessies gehouden over mogelijk nieuwe onderzoeksprojecten en samenwerkingen binnen het instituut.

Deelnemers werden verwelkomd met een lunch gevolgd door een openingspresentatie door Wetenschappelijk Directeur Bernard Steunenberg. Vervolgens gaven Bram Klievink en Sandra Groeneveld een presentatie over hun onderzoeksprogramma gericht op het bestuderen en verbeteren van public governance op het gebied van om complexe maatschappelijke onderwerpen. Aan de deelnemers werd gevraagd om antwoord te geven op twee vragen en twee dilemma’s en zo een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Hierna splitste de groep zich op in drie panels war onderzoekers hun lopende onderzoek presenteerde. Na elke presentatie kregen medeonderzoekers de gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven.

Later in de middag kwamen de verschillende groepen weer samen voor een brainstormsessie bestaande uit een reeks gelijktijdige working tables. De deelnemers werden uitgenodigd om op creatieve wijze naar antwoorden te zoeken op deze twee vragen: (1) Welke twee onderzoeksonderwerpen hebben de potentie om nieuwe en relevante samenwerkingen aan te zwengelen binnen het instituut en dan met name tussen verschillende aandachtsgebieden? En (2) Hoe kunnen we deze samenwerkingsprojecten in gang zetten? Aan het eind presenteerde de verschillende tafels hun bevindingen van deze sessies aan de hele groep.

Bernard Steunenberg sloot de informatieve conferentie af met een presentatie. Tijdens de borrel achteraf werd het al snel duidelijk hoezeer de deelnemers dit gemist hadden tijdens de coronaperiode.   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.