Universiteit Leiden

nl en

Tycho de Graaf benoemd tot hoogleraar Technologie en Privaatrecht

Tycho de Graaf is per 1 juni 2022 benoemd tot hoogleraar Technologie en Privaatrecht aan de Universiteit Leiden.

Tycho de Graaf

De Graaf werkt sinds 1 augustus 2017 bij de afdeling Civiel recht van het Instituut voor Privaatrecht in Leiden en zal zich in deze nieuwe leerstoel vanuit een brede privaatrechtelijke basis blijven focussen op technologie en privaatrecht. ‘Technologie heeft een grote invloed op onze samenleving en ontwikkelt zich snel. Bij het gebruik ervan rijzen allerlei privaatrechtelijke vragen, bijvoorbeeld: als kunstmatige intelligentie wordt gebruikt en er gaat iets mis, is er dan een contract gesloten en is er dan iemand aansprakelijk?’, zegt De Graaf. ‘In dat soort situaties rijst de vraag of het privaatrecht de verhoudingen tussen private partijen zoals bedrijven en consumenten in voldoende mate faciliteert en stuurt. Anders gezegd: laat het privaatrecht voldoende ruimte voor innovatie én biedt het voldoende bescherming? En zo niet, moet het recht of de technologie worden aangepast, of allebei?’

De Graaf geeft algemeen privaatrechtelijk onderwijs en een keuzevak Technologie en Privaatrecht, en doet onderzoek in het interdisciplinaire SAILS programma (Society, Artificial Intelligence and Life Sciences). Voordat hij fulltime de wetenschap inging, was hij 20 jaar advocaat bij NautaDutilh N.V. en promoveerde hij in 2006 in Leiden op een proefschrift over aansprakelijkheidsbeperkingen. 

De Graaf is ook cursusleider van de Specialisatieopleiding Contracteren van het Juridisch PAO Leiden, docent bij de postacademische specialisatieopleidingen Nationaal en Internationaal Contracteren en Informaticarecht van de Grotius Academie, redacteur van de tijdschriften Maandblad voor Vermogensrecht en Computerrecht, vaste medewerker van het WPNR, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag en arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA). 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.