Universiteit Leiden

nl en

Neurolinguïsten onderzoeken onze hersenen: niet twee, maar drie opties voor functies van hersengebieden

De traditionele indeling van hersengebieden volstaat niet. Dat ontdekten promovenda Fatemeh (Simeen) Tabassi Mofrad en professor Niels Schiller in testen met proefpersonen die van taal wisselden. Hun onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift NeuroImage.

Het traditionele beeld van hersengebieden was dat de verschillende delen van de cortex óf taakgericht zijn óf juist verbonden zijn met de ruststand van het brein', legt Tabassi Mofrad uit. Door te kijken naar de connectiviteitspatronen van de caudale inferieure pariëtale cortex (IPC) vonden de neurolinguïsten echter een nieuwe functionele hersencategorie die modulerende functies heeft: dit hersengebied vertoont geen overeenkomsten met taakgerelateerde corticale gebieden, maar ook niet met hersengebieden die actief zijn wanneer onze hersenen geen externe stimuli verwerken.

Completer beeld

De bevindingen van de onderzoekers leiden tot een completer beeld van de hersenen. 'De drievoudige functie van het IPC is in eerdere studies lang genegeerd, omdat dit hersengebied als één geheel werd beschouwd. De drie subsecties van dit corticale gebied hebben echter verschillende kenmerken. Wat in eerdere studies werd gevonden over de wijze waarop het IPC cognitieve taken verwerkt, is niet representatief voor alle drie de componenten ervan. Dit heeft ertoe geleid dat de bestaande literatuur tegenstrijdigheden bevat over de functies van het IPC', legt Tabassi Mofrad uit. 

Uiteindelijk verwacht Tabassi Mofrad dat haar onderzoek in de nabije toekomst van invloed zal zijn op de klinische neurowetenschappen. Zelf zal ze eerst haar huidige onderzoek uitbreiden en voortzetten. 'Ik heb de connectiviteitspatronen van het middelste IPC al in kaart gebracht en zal meer onderzoek blijven doen naar de modulerende corticale gebieden'.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.