Universiteit Leiden

nl en

Online platform Historical Maps of Southeast Asia gelanceerd

Op 30 augustus is het online platform Historical Maps of Southeast Asia gelanceerd. Het platform biedt toegang tot ruim 1.400 gedigitaliseerde kaarten van Zuidoost-Azië uit de collecties van de National Library Board Singapore (307 kaarten), Beinecke Rare Book and Manuscript Library - Yale University (150 kaarten), Bodleian Libraries - University of Oxford (387 kaarten) en Universitaire Bibliotheken Leiden (593 kaarten). Het platform beperkt zich tot kaarten van vóór 1900. Met het nieuwe platform wordt de beschikbaarheid van historische kaarten van Zuidoost-Azië voor onderzoekers en het publiek vergroot. Het project werd geleid door Yale-NUS College in Singapore en gefinancierd via een Thematic Grant van Singapore's Ministry of Education Social Science Research (SSR).

Functionaliteit van het Historical Maps of Southeast Asia platform

Functionaliteiten

Het platform biedt gebruikers uitgebreide mogelijkheden om de 1.437 gedigitaliseerde kaarten te bekijken en te onderzoeken. Kaarten kunnen eenvoudig worden geselecteerd op periode en collectie. De historische kaarten kunnen worden bekeken als projectie op een hedendaagse kaart. De weergave van de kaarten kan eenvoudig worden aangepast met behulp van de georeferentietool. Er kan ook worden gezocht en verfijnd op taal, land en regio, gebruik en bebouwing van het gebied, zoals forten, dorpen, steden, paleizen, handel en nijverheid in de vorm van fabrieken, markten, winkelgebieden en landbouw waaronder gewassen, mijnbouw, plantages, visserij etc. Daarnaast zijn de kaarten raadpleegbaar op culturele en politieke regio's, milieu- en landschappelijke kenmerken als bergen, vulkanen, riffen, oerwoud, wilde dieren klimaat en regenval. De kaarten zijn tevens doorzoekbaar op technische aspecten als schaal, lengte- en breedtegraad, kompasrozen en annotaties. Ook zijn de kaarten ontsloten op kaartmakers, uitgever en plaats van uitgave. 
Via speciale ‘MapJourneys’ zijn diverse aspecten van kaarten raadpleegbaar, waaronder cartouches, illustraties, wapenschilden en inzetkaarten. Daarnaast kunnen sub-regionale kaarten worden bekeken en is er aandacht voor reisroutes en netwerken, waaronder postroutes, trein-, tram- en telegraafverbindingen en vaarroutes.

Cartografische collecties UBL

Voor het online platform Historical Maps of Southeast Asia zijn 593 gedigitaliseerde kaarten door UBL beschikbaar gesteld. De kaarten zijn afkomstig uit de cartografische collecties van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), die sinds 2013 en 2014 door de UBL worden beheerd. Beide collecties zijn vooral gericht op kaarten van de voormalige Nederlandse koloniën: Indonesië, Suriname en de Antillen. Daarnaast zijn er kaarten afkomstig uit de collectie Bodel Nijenhuis van de UBL. Deze collectie vormt het fundament voor de cartografische verzameling van de UBL en is gelegd door Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis. Bij zijn overlijden in 1872 liet Bodel Nijenhuis zijn enorme en gevarieerde collectie kaarten en atlassen na aan de UBL, waaronder honderden unieke, handgetekende kaarten. De collectie kreeg in de loop van anderhalve eeuw talrijke aanvullingen door schenkingen en aankopen. Eind 2021 kwam daar nog de schenking van de omvangrijke particuliere collectie van John Steegh en Harrie Teunissen bij. Met in totaal zo’n 120.000 kaarten en atlassen beheert de UBL een van de omvangrijkste cartografische collecties in Nederland, met een sterk internationaal karakter.

VOC-kaart van Straat Singapore, eind 17e eeuw
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.