Universiteit Leiden

nl en

Erasmus+-subsidie voor dertien uitwisselingsprojecten

Dertien uitwisselingsprojecten van de Universiteit Leiden hebben een Erasmus+ International Credit Mobility-onderwijssubsidie toegekend gekregen. In totaal gaat het om zo’n 450.000 euro waarmee 103 studenten en medewerkers op uitwisseling gaan.

Het gaat om uitwisselingen voor studie, onderwijs en onderzoek. Het Erasmus+ International Credit Mobility-programma (ICM) is uitsluitend voor samenwerkingen met universiteiten buiten de Europese Unie. De uitwisselingsprojecten zijn dit jaar met universiteiten in Armenië, Ethiopië, Nigeria, Colombia, Israël, Libanon, Marokko, China, Zuid-Afrika, Indonesië, Japan, Cuba en de VS.

Het belangrijkste doel van het programma is om samen met partneruniversiteiten kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het programma is bij uitstek geschikt voor het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden met nieuwe partneruniversiteiten en voor het voortzetten van al bestaande samenwerkingen. Het programma sluit dan ook uitstekend aan bij het nieuwe strategisch plan ‘Vernieuwen en verbinden’.

Drie voorbeelden van uitwisselingsprojecten:

Ethiopië

Het uitwisselingsprogramma van de Sterrewacht Leiden met het Ethiopian Space Science and Technology institute (ESSTI) heeft als doel om de bijdrage die sterrenkunde kan leveren aan de maatschappij te maximaliseren. Michelle Willebrands (voormalig coördinator): 'Dit project is ontstaan na overleg met partners in Ethiopië over hun behoeftes. Studenten en jonge stafleden hebben daar niet altijd de kans om naar het buitenland te gaan, terwijl dat in een wetenschappelijke carrière bijna een vereiste is.' Studenten van het ESSTI komen naar Leiden om ervaring op te doen tijdens een onderzoeksproject van drie maanden. Stafleden van het ESSTI verblijven hier 1 á 2 weken voor samenwerking met een onderzoeker van de Sterrewacht. Ook gaan stafleden van de Universiteit Leiden naar Ethiopië om diverse trainingen te geven, bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement, ondernemerschapsvaardigheden en het schrijven van een goed onderzoeksvoorstel.

Japan

In het bachelorvak 'Case Study Fukushima' van het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) leren studenten over de veiligheidsaspecten rondom de kernramp van Fukushima in 2011. Coördinator Andrea Bartolucci: 'Omdat het een Japanse ramp is, wilde ik Japanse experts bij het vak betrekken. Daarom werken we samen met wetenschappers van het Institute of Environmental Radioactivity van Fukushima University. Dit instituut is in 2013 opgericht om de straling in de omgeving van de rampplek en de bijkomende milieuproblemen te onderzoeken.' Met de ICM-subsidie kunnen deze Japanse onderzoekers naar Nederland komen om hun kennis te delen. Daarnaast gaan Bartolucci en co-coördinator Jake Wright naar Japan om een breder netwerk te creëren en onderzoekers van nog meer universiteiten aan het uitwisselingsprogramma te verbinden.

Verenigde Staten

Masterstudenten en promovendi van het Leiden Academic Centre for Drug Research doen tijdens dit uitwisselingsprogramma een half jaar onderzoek aan de University of California. Het gaat om onderzoek naar medicijnontwikkeling met behulp van AI en machine learning. Coördinator Willem Jespers: ‘Het onderzoek in Californië wordt gedaan door de groep rondom David Mobley, een van de meest vooraanstaande onderzoekers van ons werkveld.' Jespers gaat voordat de uitwisseling begint een aantal weken naar Californië om tot een gezamenlijke onderzoeksvraag te komen. 'In Leiden werken wij meer met AI, terwijl ze in Californië meer doen met moleculaire dynamica. Dat gaan we proberen te combineren, en op die manier willen we de binding van bepaalde moleculen aan eiwitten in het menselijk lichaam kunnen voorspellen.' Die binding is essentieel voor de werking van medicijnen.

Geïnteresseerden in een Erasmus+ International Credit Mobility-project (Call 2023) kunnen hun interesse kenbaar maken bij Kathelijne Smits of Jesca Zweijtzer. Aanvragen worden begeleid en ingediend door de afdeling International Relations. Lees meer over de mogelijkheden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.