Universiteit Leiden

nl en

Oratie: ‘Disciplines verbinden, helpt wetenschap en zorg verder’

Op vrijdag 9 september spreekt hoogleraar Maag-, Darm-, en Leverziekten Jeanin van Hooft haar oratie uit met als titel: ‘De scope van verbinding.’ Ze benadrukt de waarde van samenwerken en verbinden voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast pleit ze voor meer diversiteit, talentvolle mensen zijn volgens Van Hooft immers gelijk verdeeld over onder meer gender, religie en afkomst.

Jeanin van Hooft is sinds 2020 hoofd van de afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten in het LUMC. Ze begon in 2003 als arts-assistent in het Amsterdam UMC waar ze onderzoek deed naar het behandelen van kwaadaardige vernauwingen in het spijsverteringkanaal. 'Hierdoor kan de patiënt misselijk worden, een opgezette buik krijgen en uiteindelijk zelfs ontlasting gaan braken', vertelt Van Hooft. 'Kortom, een probleem dat een oplossing verdient.' Van Hooft en collega’s onderzochten verschillende stents, dit zijn opvouwbare buisjes, waarmee de afgeknelde delen van het spijsverteringskanaal weer met elkaar verbonden kunnen worden.

'Talentvolle mensen vinden is dé uitdaging van onze tijd, en die zijn gelijk verdeeld over gender, religie en afkomst.'

Effect van taal

In haar oratie exploreert Van Hooft niet alleen deze fysieke verbindingen in het spijsverteringskanaal, maar ook de meer abstracte verbindingen, zoals die tussen wetenschappelijke vakgebieden en tussen de medische wereld en de maatschappij. Volgens haar is dat laatste alleen mogelijk als medische professionals een afspiegeling vormen van de algemene bevolking. Meer divers dus, en dat begint bij taal, meent Van Hooft. 'Zo is de kans dat er gereageerd wordt op  vacatures vele malen groter als die genderneutraal zijn opgesteld. Toch zijn veel teksten nog in de mannelijke vorm geschreven', zegt de hoogleraar. 'Als maatschappij kunnen we dit ons niet permitteren. Talentvolle mensen vinden is dé uitdaging van onze tijd, en die zijn gelijk verdeeld over gender, religie en afkomst. Het is het belangrijkste kapitaal dat we hebben, dus laten we er goed mee omgaan.'

Omwegen naar succes

Verbindingen vormen volgens Van Hooft ook de hoekstenen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. 'Dan heb ik het over verbindingen tussen instellingen, zoals wij die in het LUMC hebben met de MayoClinic in Florida, maar ook tussen vakgebieden.' Zo maakte Van Hooft en collega’s ooit de overstap naar de alvleesklier. 'Dat orgaan fascineert en inspireert me', zegt Van Hooft. En zo werd uiteindelijk, samen met hoogleraar en chirurg Mark Besslink een specifieke poli opgezet voor alvleeskliercysten.

Als er cysten in de alvleesklier worden gevonden, leidt dit vaak tot onrust, zowel bij de patiënt als de arts. Het blijft namelijk lastig inschatten welke cyste nou echt een risico vormen. Deze specifieke polikliniek helpt met het concentreren van kennis om zo patiënt, maar ook verwijzer, meer duidelijkheid te geven. 'In mijn carrière heb ik wel vaker uitstapjes gedaan buiten mijn eigen vakgebied, en ik zie nu ook onze PhD-studenten soms onderzoek doen met een net iets ander focus. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n omweg niet slecht is, volgens auteur John Kay is het zelfs de weg naar succes.'

'In mijn carrière heb ik wel vaker uitstapjes gedaan buiten mijn eigen vakgebied. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n omweg niet slecht is.'

Disciplines verbinden

Van Hooft sluit haar oratie af met een blik op de toekomst. 'Binnen het vak van maag-, darm- en leverarts staat verbinden centraal. Dat past zeer goed bij de beweging binnen het medische veld waar de klassieke zuilen van bijvoorbeeld chirurgie en interne geneeskunde worden aangevuld met horizontale verbanden, zoals oncologisch-chirurg. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een levercentrum waar verpleegkundig specialisten en physician assistants vanuit verschillende disciplines samenwerken met transplantatiechirurgen, hepatologen, buikradiologen, interventieradiologen en pathologen om met elkaar de beste zorg te leveren voor de patiënt met een leverziekte.'

De oratie van Jeanin van Hooft is vrijdag 9 september vanaf live te volgen via de website van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.