Universiteit Leiden

nl en

Even voorstellen...het HR-team van Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Met de groei van de Rechtenfaculteit de afgelopen jaren heeft ook het HR-team recent een groei doorgemaakt. Met als resultaat dat er nu een volwaardig HR team van 8 collega’s staat. We vertellen waar wij ons als HR-team mee bezighouden en we stellen de teamleden aan je voor.

HR thema’s

Met de uitrol van het Strategisch plan 2022-2027 staan er volop belangrijke thema’s op de HR agenda. Denk aan ontwikkeling van talent, vergroten van werkgeluk, leiderschap, sociale veiligheid en diversiteit en inclusie. Het HR-team adviseert leidinggevenden over de ontwikkeling van de organisatie als geheel, de instituten, stafdiensten en afdelingen en de individuele medewerker. In zowel wetenschap als onderwijs staan collegialiteit en samenwerking voorop. Hier kun je de verschillende drijfveren en competenties van medewerkers zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen.
 

Pilots en projecten

Vanuit dit gedachtegoed starten we in het najaar met een pilot R&O waar de focus meer op de ontwikkeling van medewerkers en hun rol binnen het team komt te liggen. Het gedwongen thuiswerken heeft het (samen)werken op allerlei manieren lastiger gemaakt, maar voor veel mensen heeft het ook rust gebracht. Hoe kunnen we het hybride werken nu zo vormgeven dat we elkaar nog steeds weten te vinden, het onderwijs samen vormgeven en de rust ervaren om geïnspireerd onderzoek te kunnen doen?

Advisering

Samen met de collega’s van financiën adviseren wij de afdelingsvoorzitters over werving en selectie van nieuwe medewerkers, de inschaling van medewerkers, verlengingen, bevorderingen, beëindiging van contracten, en bij conflict en ziekte. Daarnaast geven we strategisch advies over de ontwikkeling van het personeelsbestand van de afdeling. Mensen vormen immers de basis van de organisatie.

HR en PSSC

Mocht het verschil tussen HR en PSSC niet helemaal duidelijk zijn; Het Personeel Shared Service Centre (PSSC) verzorgt de personeelsadministratie voor de universiteit. Met alle administratieve vragen over je salaris, verlof en wijzigingen m.b.t. je dienstverband kun je contact opnemen met het PSSC

HR komt naar je toe

De komende tijd komen we als HR-team op verschillende manieren en met verschillende initiatieven in contact met jou. We lichten thema’s uit in de nieuwsbrief en we starten met een inloopspreekuur voor medewerkers. Daarover berichten we je binnenkort.

 

Wie is wie?

Marijn Stipdonk
Voor velen al een tijd een bekend gezicht op de faculteit. De afgelopen jaren heb ik als HR adviseur verschillende instituten en stafafdelingen geadviseerd. Nu ga ik me meer toeleggen op een aantal coördinerende HR advies taken, de dagelijkse aansturing van de HR adviseurs en verschillende projecten. Je kunt bij mij terecht over onderwerpen als Erkennen & Waarderen, beoordelen (R&O), docentontwikkeling, Learning & Development en leiderschap. Concreet werk ik nu bijvoorbeeld aan de pilot voor een vernieuwd R&O dat vanaf november gaat draaien, zorg ik voor een goede introductie van onze nieuwe HR medewerkers, werk ik met het team aan onze interne communicatie en adviseer ik het HR team en leidinggevenden over vraagstukken rondom leiderschap. Loop gerust eens bij mij binnen als je hier meer over wilt weten!

Pauline Vincenten
Sinds 1 februari 2022 werk ik met veel plezier als HR adviseur van het Instituut voor Publiekrecht, het Instituut voor Privaatrecht en Fiscale en Economische Vakken. Ik ben dankbaar dat ik vanuit deze rol strategisch mee kan denken met leidinggevenden en bestuurders. Met name over hoe we binnen de beperkte financiële kaders en de krappe arbeidsmarkt het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers en de afdelingen voorop kunnen zetten.

Door mijn ervaring in afgelopen 6 jaar als projectleider bij het Europa Instituut (Publiekrecht) en het Van Vollenhoven Instituut (Metajuridica) weet ik hoe fijn het is om in een internationale omgeving te werken waarin je je jezelf kunt zijn in al je eigenheid en waarin je fouten durft te maken.

Als strategisch adviseur ben ik van het harmoniemodel en vind ik het belangrijk dat iedereen gehoord wordt en zich welkom voelt. Na mijn studie Politicologie (met minor Wijsbegeerte) heb ik me in de master Gender and Ethnicity gespecialiseerd in diversiteitsbeleid. Ik heb een prima studietijd gehad in Leiden. Maar het was zoveel fijner geweest ik een lesbische of homoseksuele docent had gekend waarvan ik kon denken “Je kunt zo zijn, en gewoon een leuk leven hebben!” Ik kijk ernaar uit om de komende jaren samen met D&I coördinator Susanne Deen en de klankbordgroep D&I het facultaire beleid op het gebied van diversiteit en inclusie te coördineren.

Lisette Furst
Sinds 1 juni ben ik gestart als HR adviseur binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid en fungeer ik onder meer als aanspreekpunt voor het Instituut Metajuridica. Daarnaast zet ik me in voor projecten die vanuit de ambities in het Strategisch Plan zijn opgesteld. Bijvoorbeeld: Erkennen & Waarderen, Loopbaanontwikkeling en Mobiliteit, Werkdruk/Werkgeluk en de Professionalisering van HR binnen de Universiteit. Momenteel werk ik aan de pilot voor een vernieuwd R&O die vanaf november van start gaat. De eerste maanden binnen deze mooie faculteit waren heel leerzaam en ik heb daarbij een warm welkom vanuit jullie mogen ontvangen! Ik ga met veel plezier elke dag vanuit Den Haag naar de mooie binnenstad van Leiden en krijg veel energie om mijn bijdrage te kunnen leveren aan de thema’s die nu binnen de faculteit spelen. Mocht je nog vragen of ideeën hebben over de genoemde HR thema’s of over andere zaken loop gerust een keer bij me langs!

Gertia Knorr
Als hoofd van de afdeling zorg ik voor de HR agenda en de gezamenlijke uitrol ervan met het HR team binnen de faculteit. Gezamenlijk pakken we de projecten op die we vanuit de strategische agenda hebben gefilterd. Een mooi voorbeeld is de pilot voor de R&O gesprekken, maar ook de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talent development.

 

 

Susanne Deen
Maakt  op het gebied van Diversiteit en Inclusie voor medewerkers deel uit van het HR team. Ook voor studenten spant zij zich op deze onderwerpen in. Susanne en haar thema Diversiteit en Inclusie belichten we binnenkort in een nieuw Even voorstellen…artikel.

Margreet de Lange
Met ingang van 1 februari jl. ben ik gestart als HR medewerker. Terug op de plek waar ik ooit begonnen ben bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Als HR-medewerker ben ik de contactpersoon voor de Instituutscoördinatoren en het PSSC over oa. personele aanstellingen en mutaties, verwerk ik de vacatures voor publicatie en verzorg de verzuimregistratie. Collega’s kunnen bij mij terecht voor vragen over diverse HR-onderwerpen zoals verlof, verzuim en R&O.

Erik de Vries
Erik is als beleidsmedewerker verbonden aan het HR team en houdt zich bezig met de werkzaamheden nodig rondom Hooglerarenpromoties en met diverse aspecten rond het te werk stellen van collega’s in het buitenland. Erik is tijdelijk niet werkzaam en het team vangt deze werkzaamheden zolang op.

Let’s connect webinar

In het kader van persoonlijke ontwikkeling en talent development vragen we graag  nog je aandacht voor de volgende Let’s connect webinar van 13 oktober: Open communicatie binnen de academische wereld; wat betekent dat en hoe doe je dat?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.