Universiteit Leiden

nl en

Libië’s verzoening en toegang tot recht onderwerp van Leidse bijeenkomst

Wetenschappers uit Libië en Leiden werken al sinds 2012 samen aan onderzoek. Op 25 en 26 oktober 2022 komt een select gezelschap bijeen in Leiden om onderzoek naar nationale verzoening en toegang tot recht te bespreken, en te verkennen wat de implicaties voor recht en beleid zijn.

Leiden ontvangt deze herfst de Libische vicepresident, twee rectoren, twee ambassadeurs, en diverse senior beleidsmakers, diplomaten, en wetenschappers om te spreken over recht, verzoening, en toegang tot recht in Libië. Deze bijeenkomst brengt academisch onderzoek samen met de recht- en beleidspraktijk.

Rechtvaardigheid en verzoening

Rechtvaardigheid en verzoening zijn fundamentele thema’s voor veel Libiërs. Tijdens de Arabische Lente in 2011 begon de val van Muammar Gaddafi met demonstraties tegen de arrestatie van een kritische advocaat in Benghazi. Sindsdien proberen Libiërs recht te doen aan de misdaden van het Gaddafi-regime, en aan die van de revolutie en het verdeelde decennium daarna. Een vorm van recht en verzoening zijn in de ogen van velen noodzakelijke voorwaarden voor een vredige en democratische toekomst.

Interdisciplinaire samenwerking

Ondanks periodieke conflicten, onveiligheid en onzekerheid, werken wetenschappers uit Libië en Leiden al sinds 2012 aan een vruchtbare interdisciplinaire samenwerking. Centraal hierin staat de samenwerking tussen Dr Suliman Ibrahim die werkt aan de Universiteit Leiden en aan het Centrum voor Recht en Samenlevingstudies (CLSS) van de Universiteit Benghazi, en Prof Jan Michiel Otto van het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving (VVI) van de Universiteit Leiden. In de loop der jaren telde hun onderzoeksteam gerenommeerde Libische denkers – Prof. Kuni Abouda, Prof. Nagib el-Hassadi en Prof. Zahi Mogherba – en een reeks jongere onderzoekers. Alumni van de samenwerking zijn onder meer verdergegaan in de Libische politiek, rechtsprekende macht en advocatuur. De onderzoeken zijn hoofdzakelijk gefinancierd door het Nederlandse Ministerie voor Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Libië. Het doel is steeds om gedegen sociaaljuridisch onderzoek te doen, maar ook om bij te dragen aan beleids- en rechtspraktijk. Onderzoek is onder meer gedaan naar:

Besloten bijeenkomst 25-26 oktober

Tijdens de bijeenkomst op 25-26 oktober, zal de Libische vicepresident Al-Lafi zijn visie voor nationale verzoening presenteren. Het Libisch-Leidse onderzoeksteam zal bevindingen delen van hun vierjarige projecten, ‘De Rol van Recht in Libië’s Nationale Verzoening’, en ‘Toegang tot Recht in Libië’. De groep zal ook een nieuw wetsvoorstel bespreken over verzoening en transitional justice, en discussiëren welke rol internationale partners mogelijkerwijs kunnen spelen om Libië’s verzoeningspogingen te ondersteunen.

Contact

De bijeenkomst is gesloten en volgt de Chatham House regel zodat een vrij verkeer van ideeën kan plaatshebben. Media en geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bruno Braak, b.j.braak@law.leidenuniv.nl .

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.