Universiteit Leiden

nl en

De dag van Jasper

Jasper Knoester startte op 1 januari als onze nieuwe decaan. Hoe gaat het met hem, wat doet hij precies en hoe ziet zijn dag eruit? In elke nieuwsbrief geeft Jasper een inkijkje in zijn leven als decaan.

Dinsdag 22 november

‘Dinsdag, zoals gebruikelijk wordt dit een dag vol met vergaderingen en overleggen. De NS heeft de dienstregeling Den Haag – Leiden de laatste week gelukkig goed op orde en ik ben ruim voor 9 uur op kantoor. De dag start met een vergadering van ons faculteitsbestuur, waar een mooie mix van onderwerpen voorligt uit onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering en nationale ontwikkelingen. We bereiden ook de bestuurlijke overleggen voor die we deze weken houden met alle instituten, inclusief de Hortus Botanicus en het Lorentz Center. Op de agenda daarvan staan altijd de financiële stand van zaken en punten die door het instituut in kwestie zijn aangedragen. Deze ronde geven we verder speciale aandacht aan een programma voor genderdiversiteit dat het bestuur graag wil lanceren komend jaar.

Na een aantal korte overleggen, spreken Bart en ik rond lunchtijd met Aya Ezawa, diversity officer van de universiteit. We bespreken de wens het DIE-programma binnen de faculteit krachtiger op te pakken. (DIE staat voor Diversity, Inclusion and Equity, red.) We hebben het over de zaken die we al in gang hebben gezet en de gevoelde noodzaak een parttime FWN- diversity officer aan te stellen. Het is een nuttig gesprek, waarin Aya ons haar hulp aanbiedt om verdere stappen te maken.

Hierna spoed ik me naar huis, kook en eet met de kinderen en spring op de fiets om een wijkbijeenkomst.

Na het agendaoverleg met Carey (management assistent van Jasper, red.), fiets ik naar het Rapenburg voor het Periodiek Bestuurlijk Overleg met het College van Bestuur. Ook op deze agenda een variëteit aan interessante onderwerpen, met bovenaan de lijst de facultaire transitie. Het CvB spreekt waardering uit voor wat er gebeurt en benoemt een aantal aandachtspunten. Ook de rest van de vergadering verloopt in goede atmosfeer, met nuttige gedachtenwisseling.

Laatste item van de dag is de vergadering van de universitaire stuurgroep Academia en Motion, de stuurgroep die de lijnen moet uitzetten voor de beweging Erkennen en Waarderen en Open Science. Een belangrijke beweging, die moet leiden tot een evenwichtiger weging van diverse bijdrages van ons wetenschappelijk personeel aan onderwijs, onderzoek en organisatie. Overal in het land lopen hiervoor programma’s. Uiteraard kijken we naar wat anderen doen, maar Leiden zal hier ook een eigen kleur aan willen geven. Ook binnen FWN zetten we de komende jaren belangrijke stappen. We beginnen met meer transparantie creëren in ons loopbaanbeleid en met het waarderen van verschillende talenten.

Hierna spoed ik me snel naar huis, kook en eet met de kinderen en spring op de fiets om een wijkbijeenkomst over warmtetransitie bij te wonen. Net als veel andere steden, rolt ook Den Haag een omvangrijk duurzaamheidsprogramma uit de komende jaren. Een aantal sprekers legt de stand van zaken uit en er zijn kleinere sessie voor speciale vragen, bijvoorbeeld over monumenten. Onze wijk, met veel oude huizen, is duidelijk een uitdaging in de transitie en we staan dan ook pas voor ergens na 2030 in de agenda. Tot dan moeten we zelf aan de slag. Na thuiskomst bereid ik de dag van morgen voor met een schuin oog op de wedstrijd Frankrijk – Australië en het huiswerk aardrijkskunde van een van de kinderen. Een gevarieerde dag!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.