Universiteit Leiden

nl en

GovTech Summit 2022: de wisselwerking tussen Recht en Tech

LegalTech: het gebruik van technologie en software om juridische diensten te verlenen en de juridische sector te ondersteunen. Tijdens de GovTech Summit, op 1 november in het World Forum in Den Haag, werd op verschillende manieren ingegaan op technologische innovatie in de publieke sector. Hierbij waren ook Joanne van der Leun, decaan van Leidse rechtenfaculteit, en Anne Meuwese, hoogleraar Public Law & Governance of Artificial Intelligence, aanwezig.

Studenten betrekken

Tijdens de paneldiscussie, sprak Joanne van der Leun haar hoop uit dat in de toekomst meer studenten betrokken zullen zijn bij LegalTech.

Joanne: “Wat voor mij heel erg belangrijk is, is dat we ons realiseren dat technologische innovaties niet alleen leiden tot heel veel juridische en maatschappelijke vragen, maar dat ze ook het juridische veld sterk aan het veranderen zijn. Het is daarom cruciaal dat ook juridische studenten van meet af aan worden meegenomen en betrokken in de ontwikkelingen. Dat kan door het onderwijs te vernieuwen, maar ook door veel directer te gaan samenwerken met organisaties, instellingen en bedrijven. Alleen op die manier kan de LegalTech ontwikkeling ook zorgen voor een betere Access to Justice, een rechtvaardige samenleving en een humane technologieontwikkeling.”

Leiden Law Park is onder andere een voorbeeld van het motiveren van ondernemerschap onder studenten. Het doel hiervan is om een open ruimte te creëren waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken.

WetSuite

Tijdens de LegalTech sessie, vertelde Anne Meuwese, bij wijze van case study, over het WetSuite-project, waarbinnen een infrastructuur voorbereid wordt die onderzoekers helpt om geavanceerde computertechnieken (Natural Language Processing) los te laten op overheidsbesluiten van zowel de wetgever, als het bestuur en de rechter. Hoewel deze infrastructuur gezien de financieringsbron (PDI-SSH) primair gericht is op wetenschappers, is het in het kader van co-creatie goed denkbaar dat start-ups en overheden hier ook gebruik van kunnen maken - rechtstreeks van de infrastructuur of van het onderzoek dat wetenschappers daarmee produceren. Een voorbeeld van een toekomstige GovTech-tool is een applicatie die bias in taalgebruik in wetgeving of beschikkingen signaleert.

Met deze case study, toonde Anne aan hoe LegalTech gebruikt kan worden om bepaalde zaken binnen bijvoorbeeld overheidsbesluiten te verbeteren, zodat het de behoeften van burgers beter kan vervullen. Dit project kwam ook voort uit een persoonlijke motivatie, namelijk een frustratie met de informatiekloof tussen de overheid en burgers. De uitdaging hier was ook weer om het gesprek aan te gaan tussen disciplines. Wat is er bijvoorbeeld nodig voor iemand zonder kennis van programmeren om informatie uit computercode te kunnen halen? Deze case study was een mooi voorbeeld van wat er bereikt kan worden met LegalTech, maar ook wat nog nodig is in de toekomst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.