Universiteit Leiden

nl en

Leiden Healthy Society Center: samen Leiden de gezondste stad van Nederland maken

Hoe kunnen Leidenaren zo gezond mogelijk oud worden? En wat is er nodig om de grote gezondheidsverschillen te verkleinen? Dat is de missie van het Leiden Healthy Society Center, een nieuw samenwerkingsverband van de Gemeente Leiden, de Universiteit Leiden en vele andere partners in de stad.

De Gemeente Leiden en de Faculteit der Sociale Wetenschappen namen samen het initiatief tot het oprichten van het Leiden Healthy Society Center. Daarom ondertekenden wethouder Fleur Spijker en decaan Paul Wouters op 8 november voor een zaal met meer dan honderd deelnemers een intentieverklaring. Hierin spreken beide partijen uit dat ze het komend jaar met alle partners verder invulling geven aan het Leiden Healthy Society Center. 

FSW-decaan Paul Wouters en wethouder Fleur Spijker (Economie, Kennis, Sport & Gezondheid) ondertekenen de intentieverklaring.

Gezond 100 jaar worden

Er bestaan al veel initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn in de stad. Laten we al die kennis en projecten nog beter benutten en opschalen, aldus wethouder Spijker. Tijdens de aftrap in het Stadhuis benadrukten alle sprekers het belang om de krachten verder te bundelen. Als burgemeester komt Henri Lenferink, zo vertelde hij, vaak langs bij Leidenaren die 100 worden en hij ziet grote verschillen: de ene 100-jarige kan nog bijna alles zelfstandig en heeft zelfs geen leesbril, de ander heeft volledige hulp nodig.

‘Die grote verschillen in gezondheid verkleinen is een belangrijke missie van dit nieuwe Center’, zeiden hoogleraar Gezondheidspsychologie Andrea Evers en Eefke de Haan van de Gemeente Leiden. Zij en diverse andere sprekers zoals Wilco van Dijk, directeur Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG), stelden dat de oplossing van veel problemen - zoals overgewicht en alcoholverslaving - niet alleen begint bij individuele burgers. Want hoe kun je Leidenaren met geldzorgen gezonder laten eten als vet voedsel overal voor een paar euro te koop is? Het KCPEG vertaalt gedragszinzichten naar praktische workshops en trainingen voor burgers en professionals.

Thuis je bloeddruk meten

In ‘flits pitches’ vertelden sprekers enthousiast over hun al lopende en nieuwe projecten in de stad. Zo legde antropoloog Josien de Klerk uit hoe medisch antropologen met het LUMC en de Leyden Academy on Vitality and Ageing onderzoeken of kwetsbare groepen wel goede toegang hebben tot de zorg. Lector Suzan van der Pas van de Hogeschool Leiden zette uiteen hoe de  Werkplaats Sociaal Domein samen met organisaties en bewoners in de Stevenshof werkt aan een gezonde en vitale wijk waar iedereen mee kan doen. Het LUMC is ook aanwezig in deze wijk met De Box andere andere e-healthtools, zodat bewoners bijvoorbeeld thuis hun bloeddruk kunnen meten. In het programma Gezonde Kansrijke Start Leiden zetten zorgprofessionals zich in om baby’s de best mogelijke start in hun leven te geven. En in Leren met de Stad werken studenten van de universiteit en hogeschool met bewoners en partnerorganisaties aan maatschappelijke vraagstukken en investeren zo in gezondere en fijnere buurten. 

Gezondheidsvraagstukken zijn vaak complex door een combinatie van problemen zoals scheidingen, schulden en stress.

Met vele disciplines complexe problemen aanpakken

Alle sprekers onderstreepten het belang van dit soort ‘co-creatie’: samen met inwoners, kennispartners, welzijnsorganisaties en bedrijven zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van gezondheid en welzijn. Want gezondheidsvraagstukken zijn vaak complex door een combinatie van problemen die elkaar versterken, zoals scheidingen, schulden en stress. Rector magnificus Hester Bijl en decaan Paul Wouters wezen op al die verschillende disciplines die zowel de universiteit, de hogeschool, het mbo en alle andere partners in huis hebben.

Na de flits pitches werd vervolgens onder leiding van psycholoog Sandra van Dijk met de hele zaal ‘gekookt’ - alle aanwezigen stelden in interactieve sessies een menu samen - om de beste ideeën te verzamelen voor de toekomstige samenwerking. Kwartiermakers gaan komende tijd aan de slag om deze verder vorm te geven. Vanaf nu kunnen ook alle Leidenaren en andere geïnteresseerden meedenken over het Center en vragen over hun welzijn en gezondheid sturen naar healthysocietycenter@leiden.nl. Met als ultieme doel: samen Leiden de gezondste stad van Nederland maken.

Zie ook de Healthy Society Taskforce van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Tekst: Linda van Putten
Foto's bijeenkomst: Buro JP

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.