Universiteit Leiden

nl en

Mirjam Sombroek-van Doorm benoemd tot hoogleraar Recht en Gezondheid

Per 1 oktober 2022 is Mirjam Sombroek-van Doorm benoemd tot hoogleraar Recht en Gezondheid.

Mirjam Sombroek

De brede leeropdracht recht en gezondheid geeft de ambitie aan om de samenwerking te versterken tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de faculteit Geneeskunde/LUMC en andere faculteiten. Mirjam Sombroek-van Doorm gaat haar hoogleraarschap (0,6 fte) combineren met lidmaatschap van het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (0,4 fte), met een nieuwe portefeuille: internationalisering.

Decaan Joanne van der Leun (FdR) is gelukkig met de benoeming van Sombroek-van Doorm. 'Dit is een prachtige ontwikkeling die de universitaire strategie van meer interfacultaire samenwerking versterkt.'

Mirjam Sombroek-van Doorm ziet uit naar haar hoogleraarschap. 'Onze universiteit heeft al heel lang belangstelling voor de samenwerking tussen recht en geneeskunde, of misschien nog beter: tussen recht en gezondheid. Zo vindt het begin van een wettelijke regeling van patiëntenrechten zijn oorsprong in de Leidse oratie van professor J.F. Rang uit 1973. Volgend jaar dus precies 50 jaar geleden!'

Bijna vier jaar geleden nam de Universiteit Leiden het initiatief om juist de interdisciplinaire samenwerking op regeneratieve geneeskunde, geneesmiddelenontwikkeling en Population Health een extra financiële stimulans te geven. 'Dat was in het kader van de stimuleringsprogramma’s. Het LUMC zocht naar partners uit andere disciplines en dat sloot fantastisch aan op die lange geschiedenis van patiëntenrechten in Leiden en de wens van mijn rechtenfaculteit om nog meer werk te maken van het gezondheidsrecht in Leiden.'

Sombroek-van Doorm is blij dat zij de ruimte krijgt om de samenwerking verder op poten te zetten. 'Inmiddels is het gelukt om bijna een miljoen euro bij elkaar te krijgen voor gezamenlijke projecten met het LUMC, zoals op het gebied van gentherapie en regeneratieve geneeskunde. Die projecten moeten nu worden uitgevoerd en dat wil ik graag met een team van collega’s gaan doen. Het mooie van mijn nieuwe positie is dat ik niet alleen de samenwerking met de dokters en de ethici binnen het LUMC op kan zoeken, maar ook binnen onze faculteit. Bijvoorbeeld met collega’s van Jeugdrecht, Civiel Recht en van e-Law. Zo ligt een aantal projecten op het grensvlak van het gezondheidsrecht en de (internationale) kinderrechten, zoals het NWA-project Cure4life waarvoor een promotieplek beschikbaar is. Of op het grensvlak tussen het gezondheidsrecht en het civiele recht, zoals bij een NWA-project binnen de regeneratieve geneeskunde waar het onder meer gaat over eigendomsrechten van donormateriaal. Met e-Law is binnen een ZonMW-project de samenwerking gestart over digitalisering in de zorg. En dat is nog maar een begin.'

Het recht functioneert onder meer in de rechtspraktijk met de zwarte toga’s van de advocatuur en de rechterlijke macht; de geneeskunde is traditioneel in het wit gehuld, zegt Sombroek-van Doorm. 'Zwart en wit, de verschillen tussen beide disciplines zijn, zeker op het eerste gezicht, groot. Bij echte interdisciplinaire samenwerking begint het er dan mee dat je elkaars taal leert spreken. We spreken onze eigen talen en werken volgens onze eigen methoden en standaarden. En dan is er nog de verrijkende ontwikkeling richting transdisciplinair onderzoek, waarbij de patiënten in het onderzoek worden betrokken.

Ik verheug me er ook op studenten mee te nemen in de belangrijke rol die het recht speelt in het licht van gezondheidsvraagstukken. De titel van de leerstoel is daarom zo goed gekozen: recht en gezondheid.'

Over Mirjam Sombroek-van Doorm

Mirjam Sombroek-van Doorm studeerde Frans aan de Sorbonne in Parijs (1987). Vervolgens studeerde zij Rechten en Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde af in 1993 (Rechten) en 1996 (Franse taal- en letterkunde).

Ze promoveerde in 2019 op het onderwerp: Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders. In 2020 werd ze benoemd tot universitair hoofddocent Gezondheidsrecht (0,2 fte).

Mirjam Sombroek geeft les in onder andere de juridische masterfase, begeleidt scripties op het terrein van het gezondheidsrecht en het jeugdrecht, is op die terreinen actief in het postacademisch onderwijs, begeleidt promovendi en maakt deel uit van promotiecommissies. Vanaf dit najaar gaat zij ook doceren aan de universiteit Paris 1-Panthéon-Sorbonne.

Ze is lid van het auteursteam van Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht en lid van de redactie van het Leerboek Gezondheidsrecht. Verder is zij tuchtrechter bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam en maakte ze tweemaal deel uit van een commissie van de Gezondheidsraad. Momenteel werkt ze onder andere aan een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Mirjam Sombroek heeft haar academische werk steeds gecombineerd met facultaire en universitaire bestuurlijke en managementfuncties. Een bijzondere belangstelling heeft zij steeds gehad voor de opleiding van promovendi, voor het opzetten van de internationale samenwerkingen van de faculteit en het versterken van het gezondheidsrecht binnen en buiten de faculteit. De afgelopen jaren was zij directeur van de faculteit en tevens lid van het bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering (0,8 fte). Dit combineerde zij met de functie van universitair hoofddocent Gezondheidsrecht.

Verdere informatie over Mirjam Sombroek-van Doorm. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.