Universiteit Leiden

nl en

Participatietraject Humanities Campus Doelenzijde afgerond

Op 20 september vond de derde en laatste participatiebijeenkomst plaats met omwonenden, ondernemers, studenten en andere betrokkenen.

Onderwerp was het Stedenbouwkundig Plan waar de aanwezigen van de twee eerdere participatiebijeenkomsten feedback op hadden gegeven. Het Stedenbouwkundig Plan wordt nu in afstemming met de gemeente afgerond en naar verwachting in het nieuwe jaar door de gemeente ter inzage gelegd.

In het participatieproces zijn omwonenden, ondernemers, studenten en andere betrokkenen in gesprek gegaan over het alternatieve plan voor de Humanities Campus aan de Doelenzijde. Bij elke bijeenkomst waren ook medewerkers van de universiteit, de gemeente en het stedenbouwkundig bureau KCAP aanwezig om vragen te beantwoorden. De eerste bijeenkomst met ruim 40 geïnteresseerden vond eind mei 2022 plaats. De aanwezigen kregen informatie over de wensen en planning voor de gebiedsontwikkeling aan de Doelenzijde en over het participatieproces. Er zijn zorgen gedeeld over bouwoverlast en over de toekomstige verkeersroutes in het gebied.

Tijdens de tweede bijeenkomst zijn belangrijke opmerkingen en aanvullende ideeën opgehaald. De universiteit en gemeente hebben deze feedback meegenomen bij het verder uitwerken van het Stedenbouwkundig Plan.

Afsluitende participatiebijeenkomst

Bij de ontwikkeling van het Stedenbouwkundig Plan is de feedback van de deelnemers zorgvuldig meegewogen. Bij de derde en laatste bijeenkomst in september is het Stedenbouwkundig Plan toegelicht en was er gelegenheid voor het stellen van vragen en het geven van reacties. De aanwezigen reageerden vooral positief op de thema’s ‘hoogte van de gebouwen’ en ‘inrichting van het plein en de aansluiting op de Singelparkroute’. De vergroening van het gebied wordt zeer gewaardeerd. De meeste kritische vragen en opmerkingen kwamen bij het onderwerp ‘logistieke stromen - het ophalen van het afval en aanleveren van goederen. Er is gekozen voor een oplossing waarbij de druk van het verkeer en het laden/lossen zoveel mogelijk wordt verdeeld.

Vervolg

Met de bijdragen van de betrokkenen uit de omgeving en in overleg met de gemeente wordt het Stedenbouwkundig Plan afgerond. Dan volgt er ook nog een aanpassing in het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan. Naar verwachting wordt het Stedenbouwkundig Plan aan het einde van dit jaar, of begin van het nieuwe jaar door de gemeente ter inzage gelegd.

Ontwikkeling Humanities Campus

De Humanities Campus wordt ontwikkeld om moderne en duurzame huisvesting te bieden aan de gegroeide Faculteit Geesteswetenschappen. Het gebied (Witte Singel-Doelenzijde) ondergaat tot 2030 gefaseerd grote veranderingen, terwijl het onderwijs doorgaat. Bestaande onderwijsgebouwen worden één voor één aangepakt. Na het P.J. Veth-gebouw en het Arsenaal is nu Cluster Zuid aan de beurt voor een grondige herbouw.

De ontwikkeling van de Humanities Campus

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van de Humanities CampusHeb je nog een vraag? Stuur een email naar info@humanitiescampus.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.