Universiteit Leiden

nl en

Afgestudeerden tweejarige educatieve master kunnen brug slaan tussen scholen en wetenschap

Op 1 december 2022 ontvingen de eerste studenten van de nieuwe tweejarige Educatieve master talen hun diploma. Wij vroegen een docent en een student naar hun ervaringen met de opleiding.

Rana Kharsa

'In het onderwijs werken is mijn passie'

Rana Kharsa heeft de tweejarige Educatieve master Frans gevolgd, omdat zij Frans wil kunnen geven op middelbare scholen op alle niveaus. ‘Ik verwachtte dat deze opleiding me zou helpen om de verschillen te begrijpen tussen het lesgeven in Nederland en het lesgeven in Syrië, aangezien ik leraar was in Syrië.' Bij de diploma-uitreiking benadrukte haar supervisor dan ook dat zij als meest ervaren docent aan de opleiding begon. 

Ik heb veel baat gehad bij het leren van nieuwe manieren van lesgeven, omdat ik weinig wist over het gebruik van digitale technologieën in het onderwijs.’ Rana vindt het jammer dat het vak Vakdidactiek niet meteen in het eerste semester werd gegeven. ‘Dit vak is erg belangrijk, en als het vanaf het begin wordt gegeven heb je tijd om het gedurende het hele schooljaar toe te passen.’

Nu zij de opleiding heeft afgerond wil ze zeker in het onderwijs gaan werken. ‘Dit is mijn passie. Ik hoop de leerlingen liefde voor de Franse taal bij te brengen door het tijdens de les te spreken. Dat is het principe doeltaal = voertaal.’ Zij vindt het belangrijk om als op de hoogte te blijven van wetenschappelijk onderzoek. Zo leer je als leraar nieuwe dingen die je in de klas kunt gebruiken, en zo vermijd je routine in het onderwijs.

Esther Op de Beek

Brug slaan tussen scholen en wetenschap

Esther Op de Beek is docent moderne Nederlandse literatuur bij de opleiding Nederlandse taal en cultuur. Zij is betrokken bij de tweejarige Educatieve master als docent en lid van het opleidingsbestuur.

‘Er is een enorm maatschappelijk belang van de lerarenopleiding. Er is natuurlijk een lerarentekort, en bovendien zijn academisch opgeleide leraren nodig om te laten zien dat ook bij de talen een onderzoekende houding belangrijk is. Taalonderwijs moet niet beperkt worden tot vaardigheidsonderwijs. Je kunt wel leren om goed te spellen of lezen, maar hoe werken die vaardigheden eigenlijk? In het taalonderwijs op school is idealiter ook aandacht voor wat interessant is om daaraan te onderzoeken. In het derde jaar van het vwo moeten leerlingen een profiel kiezen. Ze hebben dan vaak nog geen idee van hoe belangrijk taal is, bijvoorbeeld ook bij geneeskunde en rechten. Hoe vindt bijvoorbeeld een gesprek tussen arts en patiënt plaats, hoe schrijf je een duidelijke bijsluiter, en is een argumentatie in een rechtszaak geldig of niet?

‘We moeten dus als universiteit veel meer laten zien hoe relevant we zelf het vak vinden en wat je kunt onderzoeken. Leerlingen zijn wel geïnteresseerd in bijvoorbeeld journalistiek of taalvernieuwing. We moeten als wetenschappers meer de klas in, vooral ook voordat leerlingen een profiel gaan kiezen. Bijvoorbeeld om aan de hand van debatten te laten zien dat principes zoals representatie en framing in een talenstudie aan bod komen.’

Volgens Esther kunnen de afgestudeerden van de tweejarige Educatieve master goed een brug slaan tussen scholen en wat er in de wetenschap gebeurt. ‘Je merkte bij de opleiding een enorm engagement bij de studenten. Ze zijn gedreven en droegen meteen bij aan discussies vanuit hun eigen praktijkervaring. Het zijn uitzonderlijke studenten die kiezen voor de wetenschappelijke benadering van hun vak.’

De studenten die nu hun diploma hebben, gaan meteen aan de slag: ze hebben al een baan in het onderwijs of daarbuiten.

Leraar worden iets voor jou?

Binnen de tweejarige Educatieve master verdiep je je verder in jouw vakgebied en behaal je tevens een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. De vakinhoudelijke vakken van de Faculteit Geesteswetenschappen en het onderwijs van de lerarenopleiding van het ICLON worden geïntegreerd aangeboden. Al vanaf het eerste jaar loop je stage op een school voor voortgezet onderwijs. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Fotografie: Marc de Haan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.