Universiteit Leiden

nl en

Leidse scripties over insolventierecht vallen in de prijzen

Op 23 november 2022 werd voor de vijfde maal de BUREN Scriptieprijs Insolventierecht uitgereikt. Dit jaar waren twee masterscripties van Leidse studenten genomineerd, Carlijn van der Hek en Raghav Mittal. Beiden presenteerden de resultaten van hun scriptieonderzoek, waarna de jury bekendmaakte dat aan Carlijn de eerste prijs is toegekend.

De ingezonden scripties zijn beoordeeld door een jury bestaande uit dr. Erik de Kloe, wetenschappelijk docent Insolventierecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, prof. Harold Koster, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden en mr. Maarten Vermeeren, advocaat en partner herstructurering en insolventie bij BUREN. De andere genomineerden waren Zafar Sahikhi (met eervolle vermelding), Esra Beelen en Miriam Nijhuis. De Leidse scripties zijn begeleid door Gert-Jan Boon en Reinout Vriesendorp.

De rol van de rechter-commissaris bij signalering van faillissementsfraude

Carlijn van der Hek gaat in haar scriptie voor de master Ondernemingsrecht in op de strijd tegen faillissementsfraude. In de praktijk wordt die fraudebestrijding door de curator niet altijd als nuttig ervaren. Carlijn onderzoekt welke rol de rechter-commissaris daarin speelt, kan spelen en volgens haar zou behoren te spelen.

De fraudesignalerende rol van de curator is sinds de invoering van de Wet versterking positie curator geïnstitutionaliseerd. Uit artikel 68 lid 2 sub c van de Faillissementswet blijkt een toezichthoudende rol voor de rechter-commissaris op faillissementsfraudesignalering door de curator. In tegenstelling tot de curator zijn de instrumenten van de rechter-commissaris onder de Wet versterking positie curator niet uitgebreid.

‘Het onderzoek dat Carlijn heeft verricht is niet alleen nuttig, maar ook leuk om te lezen’, schrijft de jury in het rapport. ‘Dat komt mede door de enorme veelzijdigheid van de scriptie. De scriptie bevat literatuuronderzoek, maar ook een kwantitatief onderzoek naar de omvang en vorm van faillissementsfraude en een kwalitatief onderzoek naar problemen van de rechter-commissaris bij signalering van faillissementsfraude.’

Waarde voor aandeelhouders in MKB herstructureringen in Nederland en Amerika

In de scriptie van Raghav Mittal, die werd geschreven in het kader van de Leidse advanced master International Civil and Commercial Law (ICCL), staat waardetoekenning aan aandeelhouders centraal. Zijn Engelstalige scriptie heeft als titel: ‘Prioritizing SME Debtor’s Equity Retention: Espousing Relativity over Fairness and Equitability? Comparing Relative Priority Rule with the Fair and Equitable Test’.

In zijn masterscriptie gaat Raghav in op de mogelijkheden die de Europese Herstructureringsrichtlijn (2019/1023) en de Amerikaanse Small Business Reorganization binnen Chapter 11 VS Bankruptcy Code (herstructurering) biedt voor waardebehoud van of waardetoekenning aan aandeelhouders bij herstructurering van een MKB-schuldenaar. Raghav heeft daarbij – er vanuit gaande dat hiervoor voldoende rechtvaardiging bestaat – bekeken wat de mogelijkheden zijn binnen de ‘relative priority rule’ van de Herstructureringsrichtlijn en de ‘fair and equitable test’ in Chapter 11.

De scripties van Carlijn en Raghav zijn hier beschikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.