Universiteit Leiden

nl en

Mentale gezondheid op de werkvloer: jonge sociale wetenschappers vinden elkaar tijdens YAL faculteitslunch

De Young Academy Leiden streeft naar het verbinden van jonge academici en het versterken van hun positie binnen de universiteit. Mentale gezondheid is hierbij uiteraard een onderwerp dat niet kan ontbreken. Daarom was dat het thema van een weer succesvolle Young Faculty Lunch, deze keer op de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Langzaamaan druppelen er op woensdag 7 december jonge onderzoekers naar binnen in een zaaltje in het Pieter de la Courtgebouw. Een paar herkennen elkaar, dus de ruimte is al gevuld met geroezemoes voordat het officiële programma is begonnen. De faculteitslunch, georganiseerd door de Young Academy Leiden (YAL) en gesponsord door de FSW, is namelijk niet alleen bedoeld om peers te ontmoeten. De bijeenkomst heeft ook een inhoudelijke component: mentale gezondheid onder early-career scholars.

Onderzoek naar de mentale gezondheid van academici

Julia Henrich, YAL-lid en psycholoog, heet de groep welkom en geeft het woord aan Inge van der Weijden, senior onderzoeker bij het CWTS. Die vertelt over het Researcher Mental Health Observatory (ReMO), een Europees project over mentale gezondheid in de academische wereld en de vraag welk beleid de meeste impact heeft op dit vlak.

‘De meeste universiteiten zijn zich bewust van de uitdagingen waar hun medewerkers voor staan op het gebied van mentale gezondheid. Wat er ontbreekt, is evaluatie van het huidige beleid,’ zegt Inge van der Weijden. En hoewel er verschillende initiatieven ter bevordering van een gezonde mentale staat opgezet zijn vanuit de Universiteit Leiden, blijken veel aanwezigen in het publiek die niet te allemaal kennen.

Mental health is een prioriteit voor de YAL

De YAL is specifiek bedoeld voor onderzoekers aan het begin van hun carrière, legt YAL-lid en antropoloog Annemarie Samuels uit. Die groep heeft zo hun eigen uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid. ‘Bij beginnende onderzoekers ligt er een enorm hoge druk om te presteren, vooral bij tijdelijke contracten. Ze hebben het gevoel alsof ze tegen alles ja moeten zeggen.’ Maar een vast contract maakt het leven niet automatisch makkelijk: ‘Er is zo’n hoge onderwijsdruk dat er geen tijd meer is voor onderzoek. Zoals iemand in het publiek al zei: de uren in het contract zijn gewoon niet realistisch.’

Daarom is de YAL voortdurend bezig met mentale gezondheid, veelal achter de schermen en op beleidsniveau. Maar de YAL organiseert ook regelmatig deze (inter)facultaire lunches waarin mentale gezondheid en gerelateerde onderwerpen, zoals sociale veiligheid, aan bod komen en gesprekken tussen jonge academici worden aangewakkerd. En vorig jaar publiceerde de YAL een position paper over werkdruk met concrete aanbevelingen om die te verlagen.

Aandacht voor mentale gezondheid

Anna van Duijvenvoorde, YAL-lid en psycholoog, is tevreden over de bijeenkomst. Je ziet dat dit onderwerp leeft, merkt ze op. ‘Mensen voelen zich hierdoor niet serieus genomen in hun werk. Ik denk dat daar op bestuursniveau nog wel een taak ligt. Er zijn allerlei voorzieningen voor studenten en PhD-kandidaten, maar voor de medewerkers minder.’

Des te belangrijker dus dat er aandacht aan wordt besteed, bijvoorbeeld met het ReMO-project, maar ook gewoon op een woensdagmiddag met een broodje in de hand.

Beeld: Daantje Gutker de Geus
Tekst: Emma Knapper

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.