Universiteit Leiden

nl en

Stap in ontwikkeling Humanities Campus: Stedenbouwkundig plan ligt ter inzage

De Universiteit Leiden heeft een nieuw Stedenbouwkundig Plan Humanities Campus gemaakt. De participatie vanuit de directe omgeving (buren en omwonenden) en andere betrokkenen is hierin meegenomen. Het plan ligt vanaf 22 december zes weken lang ter inzage bij de gemeente Leiden.

Er ging een streep door het oorspronkelijke plan van de universiteit voor de Doelenzijde omdat de woningen van de Sleutels blijven staan. Daarom is een nieuw plan gemaakt. Hierin is veel aandacht voor de omgeving, duurzaamheid, mobiliteit en voor groen. Het huidige centrale onderwijsgebouw Lipsius wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komt nieuwbouw langs het water van de singel, voorlopig Lipsius Zuid genoemd. Daarnaast is nog ruimte voor een park, het groene hart van de campus.

Het Reuvens-gebouw wordt gesloopt en herbouwd tot centraal onderwijsgebouw. De Doelenzijde wordt autoluw ingericht en er komt een nieuwe voetgangersbrug die de gebieden aan weerszijden van de singel met elkaar verbindt. Alle gebouwen krijgen een open uitstraling met veel glas en openbare functies op de begane grond.

Kleinere campus

De universiteit heeft onderzocht welke faciliteiten bij een kleinere campus passen. De faculteit Geesteswetenschappen krijgt in de nieuwe plannen van de Humanities Campus minder vloeroppervlak. Er komen ook geen woningen en geen congrescentrum op het terrein, zoals in het oorspronkelijke plan. De nieuwe werkomgeving wordt straks op een andere manier ingedeeld en gebruikt. Het aantal vierkante meters voor onderwijs is in het nieuwe plan hetzelfde gebleven als in het oorspronkelijke plan.

Inspraak bij gemeente Leiden

Het concept stedenbouwkundig plan voor de nieuwe Humanities Campus ligt van 22 december tot 1 februari 2023 ter inzage bij de gemeente. In maart 2023 zal het college van burgemeester en wethouders naar verwachting een besluit nemen over het stedenbouwkundig plan. Vervolgens zal het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. In 2023 wordt ook een bestemmingsplanprocedure gestart. In de loop van het eerste kwartaal van 2023 wordt het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.  

Plattegrond ontwikkeling Humanities Campus

Humanities Campus

De Leidse binnenstad krijgt een kwaliteitsimpuls dankzij de bouw van de Humanities Campus met nieuwe, aantrekkelijke, beter in het stadsbeeld passende gebouwen voor medewerkers en studenten van de universiteit. Met meer groen en levendigheid, zowel voor de bewoners als de bezoekers van de stad. Ook biedt de nieuwe campus van de Universiteit Leiden nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting en verbinding met de inwoners van Leiden, onder meer met een stadspark en door de aansluiting op de Singelparkroute. De faculteit is onlosmakelijk verbonden met de historische binnenstad en de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel. De medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen, de instituten en kennispartners zijn nu verspreid over meerdere, verouderde gebouwen met hoge onderhoudskosten. De huisvesting voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en er zijn te weinig faciliteiten voor samenwerking en ontmoeting. Er is grote behoefte aan vernieuwde huisvesting en een toegankelijke campus, met open en naar de stad gerichte gebouwen die door middel van een goede openbare ruimte met elkaar samenhangen.

Kijk voor meer informatie op www.universiteitleiden.nl/humanitiescampus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.