Universiteit Leiden

nl en
alumnidag public affairs

Alumnidag Public Affairs

Op vrijdag 10 februari vond de alumnimiddag van de leergang Public Affairs plaats. Het thema ‘Een maatschappelijk verantwoorde lobby’ gaf meer dan genoeg aanleiding tot discussie. De algemeen gedeelde conclusie luidde dat alleen striktere regels nooit genoeg zijn om de belangen van iedereen in de democratie evenwichtig te laten klinken: met elkaar kan een cultuur worden gecreëerd waarin deze noodzaak breed wordt ondersteund.

alumnidag public affairs

In diverse deelsessies bespraken de deelnemers en de sessieleiders het reilen en zeilen van de moderne lobbyist. Er werd stilgestaan bij actuele onderwerpen in de Public Affairs wereld: hoe transparant kan de lobby zijn, hoe vermijd je de gevaren van netwerkcorruptie en wat kunnen wij leren van de Europese Unie? Kernpunt een van de deelsessies was dat een transparante lobby noodzakelijk is voor inzicht in bestuurlijke besluitvorming. Lobbyisten dragen in die zin een bredere verantwoordelijkheid richting de samenleving. In een andere deelsessie kwam aan bod hoe wij in Nederland nog veel kunnen leren van de Europese Unie wat betreft de omgang met lobbyisten. Zo kennen de EU-instituties een zogenoemd ‘transparency register’. Al met al hebben de deelsessies stof tot nadenken opgeleverd. 
 
Vervolgens ging gastspreker Cora van Nieuwenhuizen in gesprek met hoogleraar bestuurskunde Caelesta Braun. Cora vertelde over haar ervaring in het openbaar bestuur en de belangrijke rol die de lobby volgens haar heeft in het democratisch proces, met name wat betreft de agendering van onderwerpen. Er werd aandachtig geluisterd, er was ruimte voor vragen en discussie werd niet geschuwd.

De alumnimiddag werd afgesloten met een borrel waarbij de deelnemers de kans hadden na te praten, gedachtes uit te wisselen en te netwerken. 

Er wordt teruggekeken op een geslaagde middag met interessante sprekers, leerzame discussies en een mooi weerzien met oude bekenden. Namens het PA-team willen wij de gastsprekers, organiserend comité en alle anderen die deze middag mede mogelijk hebben gemaakt, hartelijk bedanken. Wij kijken er naar uit jullie volgend jaar te ontvangen voor de volgende alumnidag!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.