Universiteit Leiden

nl en

Studenten nemen de rol van wereldleiders over

Een evenement waar studenten samenkwamen om te discussiëren over de impact van AI op de gezondheidszorg. Jurren de Groot en Yuxuan Zhu, masterstudenten Artificial Intelligence, gingen het debat aan. Zij namen deel aan SimuVaction, een evenement dat studenten wereldwijd samenbrengt in Atlanta om een initiatief van de G7, het Global Partnership on AI, na te bootsen.

Jurren en studieadviseur Alexandra Blank voor het wis- en natuurkundegebouw in Atlanta.

Het onderwerp van deze simulatie was ongelijkheden in de gezondheidszorg wereldwijd. De studenten bespraken daarom sociale, economische en geografische factoren die bijdragen aan een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg in sommige delen van de wereld. Ze keken eerst naar de rol van AI in de gezondheidszorg. Daarna bedachten ze een plan over hoe AI kan worden ingezet om problemen te verbeteren.

 'Ik vertegenwoordigde Brazilië en dit land ontwikkelde een chatbot die het makkelijker maakt voor mensen om hulp te krijgen bij gezondheidsproblemen', zegt Jurren. Yuxuan keek daarentegen naar een andere stap in het proces: 'Als vertegenwoordiger van de wetenschap keek ik hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen AI überhaupt vertrouwen en willen gebruiken.'

Voorbereiding door professionals

Voorafgaand aan de echte simulatie waren er zes voorbereidende sessies. 'We hadden een groepssessie met elke stakeholder: de wetenschap, het bedrijfsleven, de maatschappij, internationale organisaties en toezichthouders. Daarna werd ons team gecoacht door een consul-generaal', zegt Jurren.

De sessies met professionals waren waardevol voor Yuxuan, die de uiteindelijke simulatie in Atlanta niet fysiek kon bijwonen. 'Ik woonde vier sessies bij met verschillende belanghebbenden, waaronder iemand van UNESCO. Dit was erg interessant.' Verder kregen de studenten ook onderhandelingsoefeningen van diverse professionals.

Yuxuan (boven) met andere deelnemers tijdens een online sessie

Een bijzondere ervaring

Professionals waren niet alleen aanwezig bij lezingen, maar coachten ook de verschillende teams. Yuxuan: ’Wat echt indruk op me maakte, is dat ons wetenschapsteam een coach had die uit het werkveld kwam. Hij was de CEO van een Amerikaans bedrijf dat pleit voor de betrouwbaarheid van AI, iets waar ik me in mijn eigen onderzoek ook mee bezighoud. We leerden veel van hem en ik vond dit erg leuk.'

Daarnaast waarderen beide studenten de ontmoetingen die ze tijdens de cursus hebben gehad. 'Hoewel ik er fysiek niet bij kon zijn, had ik online een heel goede ervaring. Het waren allemaal aardige mensen die respectvol met elkaar omgingen', zegt Yuxuan. Ook Jurren was onder de indruk: 'Elke student bracht andere inzichten mee. Ik had graag meer tijd gehad om de technische toepassingen van AI in de gezondheidszorg beter te begrijpen. Toch was het opstellen van een juridisch document met zoveel studenten al een geweldige ervaring.'

De studenten in Atlanta

Inspiratie voor de toekomst

'Een van de belangrijkste dingen die ik leerde is dat je voor een ingewikkeld probleem verschillende perspectieven nodig hebt om tot een goed compromis te komen’, zegt Jurren. ‘Ik ben hierdoor meer met anderen gaan samenwerken.’ Yuxuan ziet mogelijkheden om de ethische aspecten van AI mee te nemen in toekomstig onderzoek, maar hij weet nog niet precies hoe: 'Ik weet zeker dat deze ervaring me in de toekomst van pas zal komen. Ik raad elke student aan om mee te doen als ze de kans hebben om aan een soortgelijk evenement deel te nemen.'

Meer weten? Kijk op de website van SimuVaction

 

SimuVaction is een conferentie die plaatsvond in Atlanta, Verenigde Staten, waar 26 studenten uit verschillende landen samenkwamen om deel te nemen aan een simulatie van de GPAI: de Global Partnership of AI. De nadruk lag op Responsible AI en het thema was Health Disparities on a Global Stage. GPAI is een initiatief waarbij momenteel 29 landen wereldwijd betrokken zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.