Universiteit Leiden

nl en

Resultaten Personeelsmonitor bekend: hoe gaat het nu verder?

Werkdruk en sociale veiligheid zijn de belangrijkste knelpunten aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Dat blijkt uit de onlangs afgeronde Personeelsmonitor. Hoe gaat het nu verder?

Met een personeelsbestand van meer dan 1100 mensen lopen de resultaten van de Personeelsmonitor vanzelfsprekend uiteen. De faculteit heeft ervoor gekozen om te focussen op de aanpak van twee zaken die er helaas ook bij deze Personeelsmonitor weer als knelpunt uitsprongen: werkdruk en sociale veiligheid. ‘Beter onze volle aandacht naar twee zaken, dan een versnipperde aanpak voor vijf dingen en dat willen we ook uitstralen,’ aldus HRM-adviseur Brigitte Heming.  

Werkbalans

Om de hoge werkdruk aan te pakken, is het programma ‘Werkbalans in actie’ in het leven geroepen. Dit programma moet de specifieke oorzaken achter de werkdruk wegnemen. Zo wijzen werknemers vooral naar de hoeveelheid werk in combinatie met de regeldruk en bureaucratie als oorzaak van werkdruk. ‘Samen met de Adviesgroep Werkbalans is een facultairbrede groep collega’s  met elkaar aan de slag gegaan om na te gaan welke werkdrukverminderende maatregelen facultair niveau kunnen worden ingevoerd,’ vertelt Heming. Denk bijvoorbeeld aan minder deeltoetsen in het onderwijsprogramma en het goed inwerken van startende collega's.’

Veiligheid op de werkvloer

Het project Mindlab moet er daarnaast voor zorgen dat sociale veiligheid op werkvloer wordt aangekaart. ‘Het project Mindlab bestaat minimaal uit een theatervoorstelling en enkele discussiesessies achteraf,’ zegt Heming. Het thema is belangrijk voor de faculteit, omdat uit de Personeelmonitor bleek dat ruim achttien procent van de respondenten aangeeft zelf ongewenst gedrag te ervaren. ‘Dat is een bron van zorg.’ Met Mindlab wil de faculteit door middel van openhartige gesprekken nagaan wat er aan de hand is en wat ervoor nodig is om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich veilig en geborgen voelt.

Gesprek aankaarten

Leidinggevenden kunnen zelf op verschillende manieren de dialoog beginnen over de uitkomsten van de monitor. Zo is er een webinar ontwikkeld waarin leidinggevenden tips krijgen over hoe je met de resultaten uit de Personeelsmonitor aan de slag kunt. Daarnaast verleent HR op verschillende gebieden ondersteuning. ‘We kunnen bijvoorbeeld met het instituutsmanagement kijken hoe zij het beste een workshop in elkaar kunnen zetten om de knelpunten bespreekbaar te maken,’ vertelt Heming. Ze hoopt van harte dat er binnen de teams gebruikgemaakt gaat worden van de mogelijkheden. ‘Ga samen, in dialoog, aan de slag. Denk mee over mogelijke initiatieven voor meer werkplezier, een betere werkbalans en een veiliger werkklimaat.’ 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.