Universiteit Leiden

nl en

De postkoloniale podcast: Lara Nuberg en Feba Sukmana

Hoe kijken jonge Indonesiërs naar het koloniale verleden van Nederland? En hoe verhoudt dit zich tot het perspectief van Indische Nederlanders en hun kinderen? In 'De postkoloniale podcast' gaan Rick Honings, Scaliger-hoogleraar, en Coen van ’t Veer, docent-onderzoeker, van de Universiteit Leiden in gesprek met prominente onderzoekers en schrijvers over hun werk in relatie tot het koloniale verleden. In de zesde aflevering zijn Lara Nuberg en Feba Sukmana te gast.

Vrouwen poseren bij een spiegel en een kaptafel te Surakarta, 1888. [KITLV 408265]

Het koloniale verleden van Nederland staat volop in de belangstelling. In 2020 was het vijfenzeventig jaar geleden dat Indonesië onafhankelijk werd; twee jaar later bood premier Rutte ‘diepe excuses’ aan voor het structureel geweld dat in de dekolonisatieoorlog was gebruikt. In De postkoloniale podcast komen prominente onderzoekers en schrijvers aan het woord en praten we over hun onderzoek/werk in relatie tot het koloniale verleden. Centraal staat de vraag in hoeverre het onderzoek naar (post)koloniale literatuur kan bijdragen aan de verwerking van het koloniale verleden.

`

Verwerkingsproces

Zoals de Duitsers sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog bezig zijn om in het reine te komen met hun nationaalsocialistische verleden, zo worstelt Nederland nog altijd met zijn koloniale geschiedenis. Dit verwerkingsproces is pas relatief laat op gang is gekomen. Tot voor kort overheerste het beeld van Nederland als een humane kolonisator die ook veel goeds had gedaan. Nog in 2018 publiceerde Kester Freriks, die in 1954 in Jakarta het levenslicht zag, het pamflet Tempo doeloe, een omhelzing, waarin hij het recht op het hebben van heimwee opeiste. Mag je terugverlangen naar een jeugd in een fout systeem, of moet je je bewust zijn dat de gelukkige herinnering van de een het leed van vele anderen tot gevolg had, die geen stem hadden? Hoe moeten we ons nu verhouden tot het belaste verleden van Nederland in Indië? Wat betekent het dat een groot deel van de Nederlanders nog altijd trots is op het verleden en nog altijd koloniën zou willen hebben? Wat is, kortom, de toekomst van het koloniale verleden?

Gasten

Lara Nuberg schrijft en spreekt over koloniale geschiedenis en identiteit en ze publiceert regelmatig in dag- en weekbladen. Haar debuutroman Gado gado komt uit in mei en gaat over het leven van haar Indische grootmoeder. Feba Sukmana is geboren in Jakarta. Zij studeerde Dutch Studies in Leiden en specialiseerde zich tijdens haar studie in Indische letteren en postkoloniale literatuur. Ze is werkzaam als taaldocent en redacteur van Erasmus Magazine en maakt programma’s bij de Wereldomroep.

Coen van ’t Veer, Rick Honings, podcastmaker Tatum Meijer, Feba Sukmana en Lara Nuberg

Afleveringen

De afleveringen worden gepubliceerd op De postkoloniale podcast, het kanaal van Universitaire Bibliotheken Leiden. Er verschijnen dit seizoen zes afleveringen en elke maand verschijnt een nieuwe aflevering. De afleveringen kunnen nu worden beluisterd via de volgende platforms:

•    Soundcloud
•    iTunes
•    Spotify
•    Castbox

NWO Vidi-project

De postkoloniale podcast is een initiatief van Rick Honings en Coen van ’t Veer. Beiden zijn redacteur van de in 2021 verschenen literatuurgeschiedenis De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen en van het wetenschappelijke tijdschrift Indische Letteren. De podcast komt voort uit het door Rick Honings geleide NWO Vidi-project Voicing the Colony. Travelers in the Dutch East Indies, 1800-1945.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.