Universiteit Leiden

nl en

Afwachten EN anticiperen. Hoe de gemeente Amsterdam stuurt op ontwikkelingen in het digitale publieke domein.

De vraag hoe om te gaan met een ontwikkeling als digitalisering in de publieke ruimte roept voor de lokale overheid lastige vragen op: wie is verantwoordelijk, wanneer moet je ingrijpen?

Op TikTok worden eettentjes aangeprezen en vervolgens ontstaan er lange rijen op straat. Platforms voor deelscooters en flitsbezorgers zijn populair bij moderne stadbewoners, maar brengen ook problemen met de leefbaarheid in wijken met zich mee.

Georgina Kuipers, Christiaan van der Kaaij, Henk den Uijl, Jorgen Schram en Valerie Frissen (Bijzonder Hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering bij eLaw) reflecteren in hun essay op de vraag hoe de verantwoordelijkheid voor het beheer van het digitale publieke domein in de stad in de praktijk gestalte krijgt. Aan de hand van een viertal actuele Amsterdamse cases (deel- en platformeconomie, deelmobiliteit, flitsbezorging en darkstores en zorgplatformen) laten de auteurs zien dat er een paradox schuilt in het optreden van het stadsbestuur: afwachten en anticiperen gaan vaak hand in hand. Zij concluderen dat deze paradox goed beleid niet in de weg staat maar dat een weloverwogen, evenwichtige mix van anticiperen en afwachten juist een goed uitgangspunt voor beleid kan zijn.

Het essay is geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam en is terug te vinden op de website van de NSOB.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.