Universiteit Leiden

nl en

Docent Edwin Hoffman: ‘Inclusieve communicatie vereist om verder te kijken dan een culturalistische benadering’

De relevantie van inclusieve communicatie in deze tijd van globalisering, internationalisering en wereldwijde migratie is groot omdat nagenoeg iedereen met mensen uit verschillende landen en van verschillende religies te maken heeft. Nu worden mensen met een andere achtergrond nog vaak ‘culturalistisch’ benaderd. Dat kan anders, aldus docent Edwin Hoffman. Op 14 maart geeft Hoffman bij het Centre for Professional Learning een masterclass over Inclusieve communicatie.

Wat maakt diversiteit-sensitieve communicatie relevant?

Hoffman: ‘Personen, waar ook vandaan, als gelijkwaardige mensen beschouwen en benaderen is waar het mij om gaat, dat is inclusieve communicatie. Bij diversiteit-sensitieve communicatie gaat het om gevoelig en open zijn voor verschillen van allerlei aard in de communicatie. Daarentegen zie je bij een ‘culturalistische’ benadering mensen vooral als vertegenwoordiger van dat land en worden de religie en de nationale cultuur als verklaring gezien voor het gedrag en de opvattingen.

Die culturalistische benadering zie je terug in vakliteratuur, workshops, trainingen en onderwijs. Waarbij de nadruk ligt op interculturele competentie verwerven om adequaat te communiceren met mensen met een andere nationale, etnische of religieuze achtergrond. Omdat er wordt geleerd over culturen, culturele dimensies en religies worden mensen neergezet als ‘anders’: vreemdelingen met vreemd gedrag en vreemde opvattingen. Daardoor wordt de communicatie extra moeilijk en een aparte interculturele competentie noodzakelijk. In mijn inclusieve benadering van interculturele communicatie staan niet de culturen maar de unieke personen en hun interactie centraal. Elke communicatie, met wie dan ook en waar ook vandaan, is altijd interpersoonlijke communicatie. Vandaar mijn motto ‘Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar’. Een inclusieve communicatie verbindt en humaniseert het ‘anders zijn’: de ander is niet vreemder en complexer dan wijzelf.’

Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar.’

Wat kunnen deelnemers verwachten tijdens deze masterclass?

Hoffman: ‘De masterclass is interactief met praktijktheoretische kaders, opdrachten, een simulatiespel en bespreking van praktijksituaties. Deelnemers krijgen een inclusieve, systemische visie op intercul­turele communicatie, waardoor ze effectief communiceren en samenwerken met mensen van verschillende achtergronden. Het door mij ontwikkelde TOPOI-model wordt ook gebruikt als systematiek van aandachtspunten en handvatten om in te zetten in gespreksvoering. Verder zullen de deelnemers oefenen met het toepassen van dit TOPOI-model op eigen praktijksituaties. TOPOI staat voor de vijf gebieden in de communicatie waarop zich verschillen in de gespreksvoering kunnen voordoen: Taal, Ordening, Personen, Organisatie en Inzet. TOPOI biedt vele openingen om de communicatie weer vlot te trekken wanneer deze dreigt vast te lopen of al is vastgelopen.’

Wat motiveert deelnemers om deze masterclass te volgen?

Hoffman: ‘Ze willen leren hoe je om kan gaan met verschillen en misverstanden in de communicatie met mensen met een andere dan Nederlandse herkomst. Vanwege contact dat ze hebben met collega’s, medewerkers, cliënten of studenten met een andere herkomst, lopen ze soms tegen belemmeringen en misverstanden aan. Zij willen zich meer theoretisch en praktisch verdiepen in de omgang met verschillen.’

Vanaf 2024 heet de masterclass 'Inclusieve Communicatie'. Meer informatie is te vinden op de D&I pagina en je kunt je inschrijven via de onderstaande knop.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.