Universiteit Leiden

nl en

Matthew Canfield en Danielle Chevalier ontvangen NWO beurs

Matthew Canfield (universitair docent, Van Vollenhoven Instituut) en Danielle Chevalier (universitair docent Law & Society, Van Vollenhoven Instituut) hebben allebei een NWO XS onderzoeksbeurs toegekend gekregen voor hun onderzoek. Deze beurzen van maximaal €50.000 zijn bedoeld om veelbelovende ideeën, vernieuwende initiatieven mogelijk te maken.

Matthew Canfield

Canfields onderzoek Governing the Digital Revolution in Agriculture: Toward Inclusive Data Governance in Kenya (De Digitale Revolutie in de Landbouw beheren: Naar Inclusief Gegevensbeheer in Kenia) bestudeert de regeling en invloed van digitale landbouw. Digitale technologieën brengen veranderingen teweeg in de landbouwsector die efficiëntere en duurzamere voedselsystemen beloven. Boeren maken zich echter zorgen om wie de controle heeft over de gegevens die door digitalisering worden gegenereerd. Als oplossing hierop, worden nieuwe manieren van gegevensbeheer ontwikkeld om het vertrouwen van de boeren en burgers in deze technologieën te winnen. Er is echter nog weinig bekend over hoe databeheer in de praktijk eruitziet, met name in het mondiale zuiden waar de meerderheid kleinschalige boeren zijn. Dit sociaaljuridisch onderzoek analyseert huidige methoden van landbouwbeheer in Kenia – een land dat vooroploopt met digitalisering in sub-Saharisch Afrika – om de uitdagingen van alomvattend databeheer te analyseren.

Danielle Chevalier

Chevaliers onderzoek From Skate Zone to TikTok: How Social Media Affects Public Space (Van Skatezone tot TikTok: Hoe Sociale Media Publieke Ruimtes Beïnvloeden) bekijkt het effect van sociale media als een vierde dimensie in publieke ruimtes. Binnen Urban Studies wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen drie dimensies in publieke ruimtes. De komst van sociale media introduceert echter een vierde dimensie; een virtuele dimensie die ruimtelijk en in tijd is verweven met de fysieke ruimte. Wat is de invloed van deze virtuele dimensie op de sociale functie van de publieke ruimte? Om hierachter te komen, doet Chevalier een theoretisch en empirisch onderzoek door skateboarden in de Amsterdamse Skate Zone te gebruiken als case study. Skateboarden is een passend voorbeeld omdat skateboarden zowel het gebruik van de driedimensionale fysieke ruimte betrekt als de verbintenis met het virtuele domein via sociale media. De opzet van het onderzoek is verkennend, interdisciplinair en gebruikt meerdere methodes.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.