Universiteit Leiden

nl en

Wat is BAS en wat kan de afdeling voor jou betekenen?

Binnen het faculteitsbureau van de Faculteit Geesteswetenschappen zijn enkele organisatorische veranderingen doorgevoerd. Dit heeft geleid tot de oprichting van BAS: de afdeling verantwoordelijk voor Beleid, Advies en Strategie. Afdelingshoofden Marcel Belderbos en Tim Lamers stellen zichzelf en de nieuwe afdeling voor.

BAS is ontstaan uit een splitsing van de voormalige bestuurs- en beleidsondersteuningsafdeling. De nieuwe afdeling adviseert het faculteitsbestuur, instituten en opleidingen over beleid op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarbinnen vallen ook belangrijke onderwerpen zoals maatschappelijke impact, interdisciplinaire samenwerking, internationalisering en het diversiteitsbeleid

Éen afdeling, twee teams

‘De afdeling bestaat uit twee teams: Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg (O&K) en Onderzoek en Impact (O&I),’ vertelt Belderbos. Hij is de teamleider van het laatstgenoemde team. ‘Wij houden ons bezig met beleid rond onderzoek en de maatschappelijke impact daarvan, denk hierbij aan een promovendibeleid, beleid rondom datamanagement of de beleidsmatige inzet van de starters- en stimuleringsbeurzen. Daarnaast helpen we onderzoekers via onze facultaire kennismakelaar en LeidenGlobal om de samenwerking met niet-academische partijen aan te gaan.’

Lamers staat aan het hoofd van het team Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg. ‘We richten ons op de realisatie van de onderwijsvisie, de ontwikkeling van nieuwe opleidingen, de ontwikkeling van onderwijsbeleid en de advisering van docenten op het gebied van het onderwijsbeleid,’ legt hij uit. ‘En denk ook aan de begeleiding van midterm reviews en onderwijsvisitaties.’ Hierbij speelt onderwijsinnovatie een grote rol, maar er is ook oog voor het in acht houden van wet- en regelgeving, zoals door deskundigheidsbevordering van leden van examencommissies.

Korte lijntjes

Ondanks de afgebakende takenpakketten functioneert de afdeling wel als één geheel, benadrukken Belderbos en Lamers. ‘Samenwerking tussen de twee teams is belangrijk. Vaak zijn op de werkvloer de onderzoeker en de docent één en dezelfde persoon. Veel vraagstukken kun je dus ook niet alleen vanuit het onderwijs- of onderzoeksperspectief bekijken. Dat moet je integraal doen en daarom is er ook bewust voor gekozen om de teams in één afdeling samen te brengen,’ licht Belderbos toe.

Door ondersteuningsloketten op te richten, hopen de afdelingshoofden de ondersteuning voor onderzoekers en docenten overzichtelijk te maken. ‘We willen naar buiten uitstralen dat er één loket is voor vragen over bijvoorbeeld nieuwe werkvormen in het onderwijs, maatschappelijke impact en datamangement, zodat een docent niet eerst moet uitzoeken waar je precies voor die ene vraag moet zijn. Achter de schermen zorgen we er met korte lijntjes voor dat de vraag op de goede plek terecht komt,’ vertelt Lamers. ‘Die loketten organiseren we ook over de grenzen van onze afdeling heen; we werken ervoor breed samen binnen het faculteitsbureau’.

Verdere integratie

De komende tijd richt de afdeling zich op het verder uitbouwen van de samenwerking tussen de teams. Hiervoor wordt ook inspiratie gezocht bij andere universiteiten. ‘Binnenkort gaan we naar Gent om te kijken hoe ze daar omgaan met thema's die niet alleen beperkt zijn tot onderwijs en onderzoek, zoals internationalisering,’ vertelt Belderbos. ‘Door met elkaar nauwer te gaan samenwerken, proberen we maximaal bij te dragen aan de vooruitgang van onze faculteit.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.