Universiteit Leiden

nl en

Ben Kuipers bekleedt nieuwe leerstoel Publiek Leiderschap

Ben Kuipers is benoemd tot hoogleraar Publiek Leiderschap bij FGGA. De leerstoel Publiek Leiderschap (0,2 fte voor een periode van vier jaar) wordt extern gefinancierd vanuit het samenwerkingsverband VPL (Verder met Publiek Leiderschap) en is ingebed in het Leiden Leadership Centre (LLC). Met de leerstoel wil Kuipers bijdragen aan de bredere impact van het onderzoek en de bevindingen van het VPL-programma en het vakgebied van publiek leiderschap verder ontwikkelen.

Ben Kuipers

De ontwikkeling van Publiek Leiderschap voor het realiseren van maatschappelijke meerwaarde staat centraal in drie onderzoekslijnen die het VPL-programma heeft. Gedeeld leiderschap in teams, verbindend leiderschap in netwerken en veranderleiderschap op alle niveaus in een organisatie. Kuipers: ‘Voor elk vraagstuk denken we met onze partners na over de invalshoeken en wat relevante cases zijn die daarbij passen. We nemen de (vaak weerbarstige) praktijk van begin tot eind mee in het onderzoek en in de terugkoppeling van de resultaten. Het is uniek dat we met zeven partners deze overeenkomst zijn aangegaan en de leerstoel is wat dat betreft de kroon op het werk. Ongewoon voor de universiteit en voor de partners. Co-creatie en gedeeld leiderschap pur sang. En daaraan werk ik graag verder.’

Kuipers over de leerstoel: ‘Mijn opdracht bestaat uit een paar onderdelen. Als eerste wil ik ervoor zorgen dat de onderzoeksuitkomsten vanuit het VPL-programma hun weg vinden naar de praktijk, zodat we optimaal gebruiken maken van de kennis die is ontwikkeld in het programma. Als tweede missie heb ik om de positie van het Leiden Leadership Centre als expertisecentrum verder te verstevigen. Dat betekent nog meer samenwerken binnen de universiteit, met andere faculteiten en instituten, in onderwijs en onderzoek. Als laatste heb ik als doel om de internationale samenwerking nog meer vorm te geven.’

Iedereen kan leiderschapsgedrag vertonen

Kuipers aarzelde niet om te solliciteren toen hij de vacature zag. ‘Deze leerstoel biedt mij de mogelijkheid om nog meer bij te dragen aan wetenschap en praktijk van publiek leiderschap. Het is nog een relatief nieuw vakgebied, het is nog niet eenduidig. Ik hoop daar mijn bijdrage aan te kunnen leveren vooral ook door zienswijzen op publiek leiderschap uit verschillende disciplines samen te brengen. Het gaat over maatschappelijke meerwaarde, het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen binnen publieke organisaties, maar breder. En dan kijk ik vooral naar leiderschap, met meer nadruk op gedrag. Het proces, de interactie van leiderschap, los van hiërarchische posities van mensen in de organisatie.’

Kuipers komt vanuit de Bedrijfskunde en heeft zich altijd al beziggehouden met de vraag hoe je mensen meer autonomie en eigenaarschap kan geven in hun werk zodat ze in samenwerking kunnen bijdragen aan het vinden van betere oplossingen. Je werk of je organisatie leuker en beter maken. ‘Sinds ik in de Bestuurskunde werk, koppel ik dit aan maatschappelijke vraagstukken. Daar zit mijn interesse en expertise. Ik hoop mensen te kunnen laten zien dat je zelf onderdeel bent van leiderschap. Je kan zelf leiderschapsgedrag vertonen en jezelf ontwikkelen en zo bijdragen aan de grote vraagstukken.’

Tekst: Margriet van der Zee

Verder met Publiek Leiderschap

De leerstoel en het programma ‘Verder met Publiek Leiderschap’ worden gefinancierd uit een partnerschap tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Nationale Politie, Sociale Verzekeringsbank, Gemeente Den Haag, Gemeente Leiden, Belastingdienst, Algemene Bestuursdienst (ABD) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Leiden Leadership Centre.

Verder met Publiek Leiderschap
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.