Universiteit Leiden

nl en

Hans Franken-lezing door Jan Kleijssen, voormalig mensenrechten-directeur bij de Raad van Europa

Op 30 juni organiseerde het Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden (eLaw) de jaarlijkse Hans Franken-lezing. Dit jaar werd de lezing gegeven door Jan Kleijssen, voormalig mensenrechten-directeur bij de Raad van Europa.

In zijn lezing, getiteld AI and Human Rights, ging Jan Kleijssen in op de ontwikkelingen op het terrein van AI en manieren waarop dit gereguleerd kan worden. Vanuit de Raad voor Europa wordt gewerkt aan een verdrag dat het gebruik van AI reguleert.

Jan Kleijssen was 40 jaar werkzaam bij de Raad van Europa en stond aan de wieg van onder meer het Verdrag van Istanbul (inzake voorkoming van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld). De afgelopen jaren was hij de drijvende kracht achter het AI-verdrag dat nu in de Raad van Europa wordt uitonderhandeld. Ook was hij betrokken bij het recente rapport over de Toeslagenaffaire van de Venetië Commissie van de Raad.

De tekst van de lezing, inclusief de bijdrage van Hans Franken, kan hier worden ingezien. De livestream van de lezing kunt u terugkijken op deze website

De Hans Franken-lezing wordt vanaf 2018 jaarlijks gehouden door wetenschappers of prominenten die zich bezighouden met ontwikkelingen op het gebied van technologie en recht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.